Ett halvår kvar!

Av Erik Johansson 20 March 2009 om: Kyrkovalet 2009, POSK

Idag är det exakt ett halvår till kyrkovalsdags! Den 20 september händer det! Men innan dess är det mycket som ska göras.

Noterar, inte utan viss glädje, att de politiska partierna har allt svårare att rekrytera personer som är beredda att stå på listor inför valet. Det finns tydligen en ökande medvetenhet också bland de partipolitiskt aktiva om att det inte är de politiska partierna som ska styra kyrkan. Eller är det möjligen så att många av de som varit bara måttligt kyrkliga och tidigare ställt upp för sitt politiska parti har tappat intresset för att engagera sig i en internreligiös kvasidebatt?

Hur det än är med den saken ser vi också exempel på fler och fler som väljer att engagera sig för icke-partipolitiska listor. Frimodig kyrka kan dessutom glädja sig över att allt fler också från POSK väljer att istället ställa upp för oss. Kanske inte så konstigt med tanke på Frimodig kyrkas valplattform, som faktiskt innehåller en hel del teologi, till skillnad från POSK:s som förutom några ganska självklara allmänna organisationsfrågor framför allt poängterar att POSK:are inte behöver följan någon partilinje. Frågan blir väl snarast bland dem som röstar: Vad är det jag egentligen lägger min röst för? En röst på Frimodig kyrka däremot är en klar röst för en kyrka som har Jesus Kristus och bibelordet i centrum.