Folkkyrkan och det ockuperade folkkyrkobegreppet

Av Jan-Anders Ekelund 2 September 2010 om: Folkkyrka

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) hade kyrkodag i Stockholm förra lördagen. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att närvara. Programmet verkade mycket spännande och aktuellt för Svenska kyrkan. Tyvärr har jag inte funnit någon rapportering i Kyrkans Tidning, vilket kan tyckas märkligt när man ser programmet. Var det även denna gång fel sammanhang, fel föreläsare, fel ämne? Två emeritus biskopar och en ifrån sittande biskopskollegium räckte inte.

Däremot så har Martin Garlöv på sin blogg Brygubben på ett mycket fötjänstfullt sätt sammanfattat de tre huvudföredragen. Jag tycker absolut att ni skall läsa dessa sammanfattningar.

Daniel Alvunger – Makten över kyrkan

Ragnar Persenius – Folkkyrkobegreppet

Dag Sandahl – Sempre avanti – alltid framåt! Ett verkligt folkkyrkoprogram

Prästen Miriam Klefbeck var också med på kyrkdagen, hon har under dagen lärt sig ett nytt ord av biskop Ragnar Persenius – Gränsdragningsneuros
Läs om detta på hennes blogg Storasyster i Vassen.