Folkreligionen är både en anknytningspunkt för och en konkurrent till den kristna tron

Ett av Kyrkans kännetecken är mission. Alla vitala kyrkor prioriterar mission, att fler människor skall komma till en levande tro på Jesus Kristus. Kyrklig Samling har gett ut en ”missionsappell” som är värd att läsas av så många som möjligt. Här kommer ett smakprov:

Till Svenska kyrkans »folk»kyrkliga karaktär
hör hennes breda och långvariga kontakter med
en stor del av befolkningen i sin bygd, särskilt i
de situationer där man söker nådens medel: dopfamiljer,
ungdomar i konfirmationsläsningen,
unga par som vill vigas och familjer där någon
har dött. Alla sådana förrättningar förbereds av
samtal och hembesök, och utgör viktiga kontaktpunkter
för att göra Jesus känd och trodd.
I sådana samtal blir det ofta tydligt att folkreligionen
både är en anknytningspunkt för och en
konkurrent till den kristna tron. Det är då viktigt
att de utnyttjas som missionsmöjlighet och inte
behandlas oambitiöst som bara litet information
om hur det går till och var man går och står. Den
kristet färgade folkreligion som är majoritetsreligion
i vår folkkyrka måste få möta det frimodiga
vittnesbördet om en levande Herre Kristus som
en kärleksfull utmaning.

Ni kan läsa hela appellen på Kyrklig Samlings hemsida.