Fri och modig

Av Kerstin Odeberg 28 February 2009 om: Frimodig Kyrka, Svenska kyrkans identitet

Just hemkommen från årsmöte i stiftsföreningen i Göteborg. Vi inledde med en fantastisk gudstjänst där biskop Bertil predikade. I kyrkoåret går vi just nu till Jerusalem, sida vid sida med de rädda lärjungarna. Det är lätt att fastna i rädslor men vi får inte glömma att samma lärjungar som rädda gick med till Jerusalem blev frimodiga efter att ha upplevt Påsk och Pingst.

Biskop Bertil talade också om att det grekiska ordet för frimodig ändrat betydelse. Från att ha varit en beskrivning av en person som var lojal med staten till att bli en person som vågar stå fri från statsmaktens påbud. Alltså en frihetens apostel! Här känner vi oss hemma! Kyrkan har varit skild från staten i nästan 10 år, men aldrig har väl partiernas styrning över kyrkan varit starkare. FRImodig kyrka är fritt får alla politiska ideologier.

De etablerade partierna saknar ofta Jesus, ja hela det kyrkliga etablisemanget förresten. I dag är det friMODIGT  att nämna Jesus i en valplattform inför kyrkovalet, vi vågar!