Frimodig kyrka har styrelsemöte!

Av Gabriel Fjellander 10 September 2010 om: Jesus, Styrelsemöte

Just nu har vi i Frimodig kyrkas riksstyrelse styrelsemöte på Te deum en bit utanför Malmö. Vi har en presentationsrunda där alla nya och gamla ledamöter och ersättare får presentera sig med vem man är och vad man har för visioner. Margareta Bäfverfeldt från Stockholms stift delade precis med sig av en liknelse om Frimodig kyrkas som en gärsgård med styrelsen som stolpar som stöttar och bär upp och medlemmarna som stagorna emellan som håller ihop organisationen. Vi kommer återkomma under helgen med vad vi kommer fram till. Förhoppningsvis blir det mycket matnyttigt!

Suddig bild från mötet

Suddig bild från mötet