Frimodighet!

Av Jan-Anders Ekelund 24 June 2011 om: Ämbetsfrågan

Anna Sophia Bonde har en utmärkt debattartikel i veckans Kyrkans tidning. Hon spinner på samma tema som Kvinnorna kring Jesus. Är en islossning månne på väg efter 53 år?

I en av kommentarerna till artikeln i nätupplagan skriver Daniel Andrén: Jag blir glad, upplyft och tårögd när jag läser din artikel. Det ger mig hopp inför framtiden. Må Gud välsigna ditt viktiga arbete!