Frimodigt Esbjörn!

Av Jan-Anders Ekelund 1 March 2011 om: Biskopsmötet, Organisation, Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet

Nu har två biskopar börjat blogga. Förutom ärkebiskop Anders Wejryd så har även Karlstadbiskopen Esbjörn Hagberg kommit igång. Esbjörn skriver det självklara att partipolitik inte har i kyrkan att göra. Men tyvärr är det inte självklart att våra biskopar uttrycker denna självklarhet offentligt. Därför är det extra roligt med denna frimodighet ifrån Esbjörns sida. Mer sådant!

Skall kyrkan vara partipolitisk? Nej, borde det självklara svaret vara. Det skall inte vara kyrkans uppgift att alliera sig med partipolitiken. Kyrkan ska stå fri för att alltid kunna vara den kritiska rösten oavsett vem som har makten. Den lojalitet kyrkan skall ha är med Gud och till tron på Guds kärlek och omsorg om varje människa. Kyrkan ska alltså vara en politisk samhällsröst men inte partipolitisk. Då är det inte okomplicerat att kyrkan till stor del just är partipolitisk i hela sin demokratiska struktur. Finns det inte en risk att just den strukturen är ett hinder för att kyrkan skall våga säga de obekväma sanningarna och vara en profetisk röst i tiden? Kopplingar till den politiska makten riskerar alltid att skapa oheliga allianser och bidra till ohälsosam försagdhet .