JA! Det är möjligt.

Av Jan-Anders Ekelund 24 February 2011 om: Frimodig Kyrka, Medlemskap i Svenska kyrkan

Vad är det som är möjligt? Jo, att stanna kvar i Svenska kyrkan fastän Svk så ofta förnedrar sig själv. Då menar jag inte i första hand att personal på nationell nivå under det två senaste åren köpts ut för 36 miljoner kronor plus kostnaden för alla utköp på församlings- och stiftsnivå.

Även om det är förfärligt att pengar slösas bort på detta sätt, istället för att användas till exempelvis diakoni och mission så finns det än större problem inom Svk. På sportspråk, den läromässiga genomklappningen, då kyrkan och dess företrädare så ofta förnekar eller skäms för Kyrkans bekännelse. Finns det ett samband mellan den administrativa genomklappningen i Kyrkans hus och den läromässiga? Jag vet inte, men det tål att samtalas om.
Många ställer sig frågan, kan jag vara kvar? Allt för många trogna kristna lämnar Svk för andra kyrkor och samfund. Genom en liten broschyr vill Frimodig kyrka väcka en debatt kring detta. Vi menar att det är viktigt att vara kvar i Svenska kyrkan.

Läs broschyren och sprid den! Du kan beställa den ifrån:
marie-louise.olofson@frimodigkyrka.se

Du finner broschyren här:
Är det rätt att stanna kvar i Svenska kyrkan