Jesusmanifestationen

Av Jan-Anders Ekelund 12 May 2012 om: EFS, Frimodig Kyrka, Jesus

Idag är det dags för en ny Jesusmanifestation. Tusentals människor tågar genom Stockholms gator för att visa på att Jesus är relevant i deras liv. De första åren teg massmedia kring manifestationen. Nu ser vi en ändring på detta. I dagens Svenska Dagblad intervjuas Lennart Möller som är ordförande i ledningsgruppen. Lennart är också aktiv i Frimodig kyrka och sitter med i EFS riksstyrelse.