Jesusmanifestationen fortsätter

Av Jan-Anders Ekelund 2 June 2011 om: Ekumenik, Frimodig Kyrka, Jesus

Jesusmanifestationen återkommer nästa år. Frimodig kyrkas kyrkomötesledamot Hans Weichbrodt är intervjuad i tidningen Dagen. Hans är med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen. (Förövrigt är också ledningsgruppens ordförande Lennart Möller aktiv i Frimodig kyrka.) Hans säger så här om framtiden: Det är kul att det sprider sig till andra orter också, men samlingen i Stockholm ska fortsätta att vara unik.

Det som är det mest fantastiska med Jesusmanifestationen är att den har en så tydlig biblisk Jesusbekännelse. Läs bekännelsen på Jesusmanifestationens hemsida. Ifrån officiellt håll i Svenska kyrkan vill man oftast inte vara så tydlig i sin Jesusbekännelse vilket har gjort att man ställt sig bredvid manifestationen. Självklart kan man säkert finna fel och brister även i detta arrangemang. Men det som överskuggar allt annat är att människor kommer samman och bekänner den Jesus som kristna i alla tider bekänt sig till och som Bibeln vittnar om. Sen gör det absolut ingenting att det är många som gör det och att man kommer ifrån olika kristna traditioner.