Kärnvärden?

Av Jan-Anders Ekelund 14 August 2009 om: Svenska kyrkans identitet

I våras var ca 200 chefer, samlade inom min förvaltning på chefsdagar (obs ingen kyrklig verksamhet). Dagarna handlade framförallt om vilka kärnvärden som skulle prägla verksamheten. Tre kärnvärden hade valts ut. Öppenhet, kvalité och trygghet (om jag skall vara riktigt ärlig så kan något av orden vara fel!). För min egen del så är det helt ok om min förvaltning har tre kärnvärden som skall prägla vår verksamhet.

För att riktigt motivera och inspirera oss, att föra vidare arbetet kring kärnvärdena till våra medarbetare ute i verksamheten, avslutades sista dagen med en ca två timmes lång föreläsning om hur Svenska kyrkan implementerat sina kärnvärden i sin verksamhet.

Två stycken mycket duktiga och verbala kvinnor ifrån kyrkans hus i Uppsala talade mycket inspirerat. Många av åhörarna var väldigt imponerade. De talade om hur Svenska kyrkans tre kärnvärden närvaro, öppenhet och hopp spritts ut över Svenska kyrkan. När man lyssnade var man lite stolt, som aktiv inom Svenska kyrkan över proffsigheten i framställningen.

I bilen hem tillsammans med en kollega som tillika är kyrkrådsordförande i en närliggande församling kände vi ändå en bitter eftersmak. Kan Svenska kyrkans identitet och kärnvärden beskrivas utan Kristus? Kan kyrkans identitet beskrivas utan att använda ord som evangelium, nåd, förlåtelse, försoning, Bibel etc?
Vad skiljer Svenska kyrkan mot en profan förvaltning? Ingenting, kärnvärdena är ju i princip identiska? Eller?

Om jag skall vara helt ärlig så tror jag ingen av de aktiva i vår församling har en aning om kärnvärdena (och än mindre de som inte är aktiva), men det är en aktiv församling ändå!!
Mina tankegångar delas i stora stycken av ett svenskt prästpar i Toronto. Läs här.