Riksstyrelsen

Av admin den 10 January 2013

Den här presentationen gäller styrelsen för riksorganisationen Frimodig kyrka. Om du letar efter din regionala styrelse hittar du den under menyvalet Stiften.

Riksstyrelsen på Lärjungagården 2019-11-16.
Fr.v. Leonard Hagberg, Leif Nordlander, Jan Erik Amilén, Ann-Sofie Hilborn, Torkel Lindahl, Kristina Holmkvist, Maria Andersson, Harald Berglund, Katriina Fyrlund, Andreas Gréen, Marcus Sandberg och Jacob Gustafsson. (Frånvarande: Lars Nilsson)

Ordförande, vald till 2021

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! “Var frimodig!” Josua 1:18

E-postadress: jan.erik.amilen@gmail.com

 

Vice ordförande, vald till 2021

Kristina Holmkvist

Sedan 1987 arbetar jag som diakon i Svenska Kyrkan.
Jag bor och arbetar i Varberg. Det är nåd att få vara en del av en aktiv och levande församling med Jesus i centrum.
Jag längtar efter att Svenska Kyrkan ska vara fylld av Nåd och Sanning. Det kan hon bara vara om hon förblir i Jesus Kristus.

E-postadress: holmkvistkristina@gmail.com

 

Ledamöter, valda till 2021

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfalld och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i småland, definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och bor sedan september 2016 i Piteå kommun. Är diakon och lärare och har diakontjänst i Norrfjärdens församling. Jag längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag sedan 2013 en plats i stiftsfullmäktige och sedan 2017 så även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: mariamandarin@hotmail.com

Marcus Sandberg

Jag är en nybliven pappa och en snart färdigutbildad präst för tjänst i EFS. Jag finns i pitebygden i södra norrbotten där jag också är född och uppvuxen. Studierna sker via Johannelunds THS där jag intresseras särskilt av kyrkohistoria samt luthersk teologi.
Jag vill jobba för en rak, tydlig Jesuscentrerad Kyrka som glädjefullt vägleds av Ordet och inte av världsliga yttre påverkansfaktorer.

E-postadress: sandbergmarcus@hotmail.com

Anders Rönnblom

Jag är gift och har sju barn och sedan många år arbetar jag som överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inriktningen är mag- och tarmsjukdomar och som docent vid universitetet forskar jag på samma sjukdomsgrupp, främst de inflammatoriska tarmsjukdomarna. Mitt engagemang i Kyrkan har varit som veniat under 14 år i Luleå stift, arbete i Synoden och i Kyrklig Samlings fria konsistorium. På senare år har jag även återupptagit studenttidens liv i SESG genom arbete för Credo. Jag önskar en frimodig Kyrka som inte blygs för evangeliet utan uppenbarar för människor vad Herren vill och med en övertygelse om att Herrens vilja för oss är den bästa.

E-postadress: aronnblom@hotmail.com

Ledamöter, valda till 2022

Torkel Lindahl

Präst och systemutvecklare.
Jag har varit kristen och aktivt med i Svk sedan jag döptes vid fyra veckors ålder. Numera medlem i Grisbackakyrkan i Umeå (samarbetsyrka Svk-EFS).
Har fru, tre döttrar och sju barnbarn, utspridda mellan Västerbotten och Idaho.
Arbetade som präst i Umeå landsförsamling efter min prästvigning 1978, därefter under åren 1983-2003 i Credo (www.credosverige.se). Sedan 2003 har jag mest jobbat inom databranschen, sedan 2011 vid Umeå Universitet.

Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att leva i tro på Jesus. Allt i kyrkan, både verksamheter och organisationsformer, ska utformas för att främja detta syfte och utvärderas utifrån hur väl de gör det.

E-postadress: torkel@etlindahl.se

Leif Nordlander

Vik. kyrkoherde i Lugnås-Ullervads pastorat utanför Mariestad, ledamot i kyrkomötet.
Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund. Jag har också en vision för ett diakonalt förhållningssätt och en stark vilja att länka diakoni och mission i församlingen så att människor kommer till tro.
Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar.
Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda.
Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.

E-postadress: leif.nordlander@telia.com
Telefonnummer: 0706171413

Leonard Hagberg

Präst & teologie magister sedan 1979, tidigare studentpräst i Stockholm i ett stort ekumeniskt gäng, katoliker, baptister, ortodoxer, missionsförbundare för att nämna några kollegor, en erfarenhet jag burit med mig hela livet. 20 år på Berling Media som redaktör och redaktionssekreterare har givit mig erfarenheter från media och akademi som också påverkat mig då jag nu sedan tio år åter varit ute i aktiv tjänst, nyss slutat som församlingsherde i Farhult-Jonstorp. Egentligen skulle jag väl låtit min fru Åsa skriva denna presentation eftersom hon är författare & psalmist – fyra söner – en på Malta, en i Stockholm, en på Myllefallet i Förslöv, änglabarnet Johannes och den yngste i Lund, boende på Laurentiusstiftelsen till Åsas och min stora glädje. Du hittar mig på Facebook och LinkedIn om du vill veta mer.

E-postadress: leonard.hagberg@gmail.com

Andreas Greén

Jag bor i Linköping och arbetar i Stockholm. Mina stora intressen är religion och kyrka samt samhällspåverkan.
I mitt civila yrke är jag ekonom/administratör på Svenska Evangeliska Alliansen.
Jag vill att Kyrkan ska vara relevant och utvecklas i en tid som denna.

E-postadress: green1918@hotmail.com

Ersättare, valda till 2021

Gustav Frosteblad

E-postadress: gustavlidingo@gmail.com

Katriina Fyrlund

Bor i Varberg. Pensionerad Gymn. och Kom.vux. lärare . Teol.och fil.mag. specialintresse: Den odelade kyrkans tro. Arbetar med retreater och själavård och är tvåspråkig (finska, svenska).
Ikonmålare och utbildad konstvetare.

Vill verka för en Kyrka på Kyrkans egna villkor. Kristi kyrka med sina 2000 åriga rötter, ger trygghet, inre kraft och är högaktuell för vår tid för den enskilda individens kristna identitet i Sverige.

E-postadress: katriina.fyrlund@telia.com

Mikael Grenstedt

Jag vill att Svenska kyrkan ska styras helt utan inblandning av sekulära politiska partier. Det är ändå 20 år sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt. Jag vill att Svenska kyrkan ska prioritera mission – både i Sverige och i andra länder. Jag vill och längtar efter att Svenska kyrkan ska bli mer och mer Jesuscentrerad och att tid, energi och pengar satsas på att bygga levande församlingar över hela vårt land.

E-postadress: mikaelgrenstedt@hotmail.com