Riksstyrelsen

Av admin den 10 January 2013

Den här presentationen gäller styrelsen för riksorganisationen Frimodig kyrka. Om du letar efter din regionala styrelse hittar du den under menyvalet Stiften.

Ordförande

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! “Var glad och frimodig!” Josua 1:18

E-postadress: jan.erik.amilen@gmail.com
Telefonnummer: 0708-607102

Ledamöter 2016-2018

Erik Johansson

Präst, missionssekreterare i EFS, förste vice ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse och ordförande i Uppsala stiftsavdelning.
Längtar efter att Svenska kyrkan ska våga vara den hon är, en kyrka med öppen dörr, högt i tak och en klar bekännelse till Jesus Kristus så som Bibeln beskriver honom: Guds son, världens Frälsare, universums Herre och vår bror och vän.

E-postadress: prasterik@gmail.com

Sandra Antonsson

Jag är 36 år, 2:a vice ordförande i Frimodig kyrkas riksstyrelse och arbetar som präst i Huskvarna. Hann innan jag fick prästkallelse även utbilda mig till kantor samt gymnasielärare i religion och musik.

Det jag brinner för och vill se mer av i Svenska kyrkan är Jesus Kristus själv som den han verkligen är, d v s vad Guds eget ord säger om honom; att han gått omkring på den här jorden och gjort och talat bara gott och sant, som tagit på sig våra synder och sjukdomar på korset så de får dö bort där med honom och som uppstått för att vi ska kunna leva det nya livet tillsammans med honom för evigt. Den Jesus och den Gud som är den Sanne och Levande är den jag vill se förkunnad, trodd på och älskad i den kyrka som jag har mitt hjärta i.

E-postadress: sandra.antonsson@hotmail.com
Telefonnummer: 0709-73 98 88

Thomas Hermanson

Student som efter en teol. kand. från Uppsala Universitet läser vidare i Lund på masterprogrammet "Religious Roots of Europe". Intresserad av kyrkofäderna och klosterväsendets andliga liv. På fritiden läser jag ofta, gärna poesi och rysk litteratur.

Jag tycker det är viktigt att vi i Svenska kyrkan förvaltar hela vårat andliga arv, så att de olika fromhetstraditionerna kan fortsätta blomstra tillsammans. Både lokalt och nationellt ser jag gärna ett fokus på att fullfölja hela vårat uppdrag – det vill säga att fira gudstjänst och att med kärlek och frimodighet tjäna vår nästa genom diakoni, mission/evangelisation och undervisning.

E-postadress: cft.hermansson@gmail.com
Telefonnummer: 0705722869

David Castor

Jag arbetar som präst i EFS i Röke i norra Skåne. För en del blev jag ett bekant ansikte då jag i TV-programmet Tro, hopp och kärlek under hösten 2015 träffade min Anna-Klara.

Jag är engagerad i Frimodig kyrka för att jag menar att en kyrka bör styras av de människor som är engagerade i kyrkan och att dessa bör väljas till förtroendeuppdrag utifrån sitt kyrkliga engagemang och inte utifrån vilket sekulärt politiskt parti de sympatiserar med. Bakom detta ligger också att jag hellre vill att kyrkans centralfrågor dominerar vår kommunikation än mycket annat. Detta annat kan i och för sig vara bra, men att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att hjälpa människor att tro på honom är den kristna kyrkans särdrag och huvuduppgift.

E-postadress: frimodigkyrka@pastorcastor.se
Telefonnummer: 0709440362

Magnus Magnusson

Jag heter Magnus Magnusson och är präst i Järpås församling, Södra-Kållands pastorat. Min hustru Veronica är kantor och tillsammans har vi fyra barn. Som präst är mina passioner att predika, undervisa och celebrera mässan. Nya Testamentets exegetik, Biblisk apologetik och kyrkohistoria ligger mig varmt om hjärtat. Jag strävar efter ständig fördjupning som präst och teolog, vilket innebär mycket läsande och vissa uppdrag som skribent.
Frimodig Kyrka är verkligen det enda alternativet för oss i vår älskade Svenska kyrka som vill se en kyrka fri från sekulära och politiska krafter. Med sitt apostoliska, fornkyrkliga och reformatoriska arv är hon till sitt innersta väsen en juvel i Kristi allmänneliga Kyrka. I mitt arbete för Frimodig Kyrka vill jag jobba för att detta hennes unika arv åter ska få lysa fram, och där olika fromhetstraditioner får berika, så att hon på Bibeln och bekännelsens grund frimodigt och utan fruktan kan möta framtiden.

E-postadress: teologmm@gmail.com

Ledamöter 2017-2019

Katriina Fyrlund

Bor i Varberg. Arbetar som lärare på Kom.vux. Teol.och fil.mag. specialintresse: ikoner och den odelade kyrkans tro. Arbetar med retreater och själavård och är tvåspråkig (finska, svenska).

Vill verka för en Kyrka på Kyrkans egna villkor. Kristi kyrka med sina 2000 åriga rötter, ger trygghet, inre kraft och är högaktuell på vår tid för den enskilda individens identitet i Sverige. Alla behöver en kyrka.

E-postadress: katriina.fyrlund@telia.com
Telefonnummer: 070-23 56 415

Harald Berglund

Jag är kristen sedan barnsben och har arbetat som kyrkoherde i Traryd-Hinneryds pastorat, där jag tjänstgjort sedan prästvigningen 1990 fram till pensioneringen 2017. Gift med Annemari. Vi har fem barn och tre barnbarn.
Jag vill att Svenska kyrkan ska styras och ledas av människor som söker Guds vilja och brinner för att människor ska upptäcka att Jesus Kristus har med deras vardagliga liv att göra, så att Han blir känd, trodd, lydd och älskad. Påverkan från samhällspolitiska partier riskerar en annan agenda än denna.
I mitt liv har jag fått stor inspiration av KGF (Kyrkliga Gymnasistförbundet), Jesusrörelsen, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, retreater och Oasrörelsen.

E-postadress: harald.berglund@gmail.com
Telefonnummer: 070-69 50 500

Karl-Henrik Wallerstein

Jag är präst i svenska kyrkan och tjänstgör i Göteryds pastorat, föfsamlingara Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd. Jag är gift med Jenny och vi har sex barn. Vi har också en hund. Jag gillar fotboll.

E-postadress: karl-h.wallerstein@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 0705438303

Kristina Holmkvist

Sedan 1987 arbetar jag som diakon i Svenska Kyrkan. Världens bästa jobb!
Jag bor och arbetar i Varberg.
Jag längtar efter att Svenska Kyrkan ska vara fylld av Nåd och Sanning. Det kan hon bara vara om hon förblir i Jesus Kristus.

E-postadress: holmkvistkristina@gmail.com
Telefonnummer: 0731004450

Johannes Harlin

Hjälp Frimodig Kyrka att befria Svenska Kyrkan från politikens bojor. Idag styrs Svenska kyrkan till stor del av partipolitiska åsikter som har lite eller ingenting alls med kyrkans innehåll att göra. Det är helt enkelt en absurd situation. Frihet nu!

Svenska Kyrkan är en kristen kyrka för att den följer Jesus. Det kan tyckas självklart – men flera partiprogram i årets kyrkoval nämner inte hans namn. Det är tragikomiskt. Därför är den självklara nyckelfrågan för Frimodig Kyrka att Jesus är i centrum i allt.

Kyrkans och den kristnes första uppdrag är att gå ut i hela världen och göra alla folk till Jesu lärljungar. Svenska Kyrkan minskar kraftigt i antal medlemmar per år. Kyrkan behöver storsatsa det första uppdraget.

Hjälp Frimodig Kyrka att skapa en kyrka som drivs av mission, vision och passion!

————-

Jag har min bakgrund och uppväxt i Skellefteå, nu mera har jag bott lika lång tid utanför (10 år Uppsala, 10 år Götebor/Partille). Min familj och släkt har ett långt och troget engagemang inom Svenska Kyrkan och på den vägen har även jag gått. Jag har en magisterexamen i pedagogik och i teologi, jobbar idag som lärare med behörighet på gymnasienivå. Innan jag började jobba i skolans värld jobbade jag bl.a. fem år som nationell ledare för missionsorganisationen Agape Sverige (tidigare Sverige för Kristus, internationellt Campus Crusade for Christ).

Jag är idag 45 år och bor med min fru och mina tre barn i Partille och är aktiva i Furulundskyrkan. På fritiden älskar jag att sporta och läsa böcker.

E-postadress: harlin.johannes@gmail.com
Telefonnummer: 0763157317

Ersättare 2017-2018

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfalld och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i småland, definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och bor sedan september 2016 i Norrfjärden i Piteå kommun. Är diakon och lärare och har diakontjänst i Norrfjärdens församling. Jag längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare, och framförallt tillsammans med Jesus. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv.

E-postadress: mariamandarin@hotmail.com

Samuel E Lilja