Riksstyrelsen

Av admin den 10 January 2013

Den här presentationen gäller styrelsen för riksorganisationen Frimodig kyrka. Om du letar efter din regionala styrelse hittar du den under menyvalet Stiften.

Ordförande, vald till 2019

Jan Erik Amilén

Jag är en glad make, pappa, morfar och farfar (tycker jag själv) som nu bor i Falkenberg. Är pol.mag. och fil.mag. Har arbetat på heltid i kommunpolitiken. Mina erfarenheter vill jag ställa till förfogande för att bidra till valframgångar i Frimodig kyrka! “Var glad och frimodig!” Josua 1:18

E-postadress: jan.erik.amilen@gmail.com
Telefonnummer: 0708-607102

1:e vice ordförande, vald till 2019

Harald Berglund

Jag är kristen sedan barnsben och har arbetat som kyrkoherde i Traryd-Hinneryds pastorat, där jag tjänstgjort sedan prästvigningen 1990 fram till pensioneringen 2017. Gift med Annemari. Vi har fem barn och fyra barnbarn.
Jag vill att Svenska kyrkan ska styras och ledas av människor som söker Guds vilja och brinner för att människor ska upptäcka att Jesus Kristus har med deras vardagliga liv att göra, så att Han blir känd, trodd, lydd och älskad. Påverkan från samhällspolitiska partier riskerar en annan agenda än denna.
I mitt liv har jag fått stor inspiration av KGF (Kyrkliga Gymnasistförbundet), Jesusrörelsen, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, retreater och Oasrörelsen.

E-postadress: harald.berglund@gmail.com
Telefonnummer: 070-69 50 500

2:e vice ordförande, vald till 2019

Kristina Holmkvist

Sedan 1987 arbetar jag som diakon i Svenska Kyrkan. Världens bästa jobb!
Jag bor och arbetar i Varberg.
Jag längtar efter att Svenska Kyrkan ska vara fylld av Nåd och Sanning. Det kan hon bara vara om hon förblir i Jesus Kristus.

E-postadress: holmkvistkristina@gmail.com
Telefonnummer: 0731004450

Ledamöter, valda till 2020

Torkel Lindahl

Präst och systemutvecklare.
Jag har varit kristen och aktivt med i Svk sedan jag döptes vid fyra veckors ålder. Numera medlem i Grisbackakyrkan i Umeå (samarbetsyrka Svk-EFS).
Har fru, tre döttrar och sex barnbarn, utspridda mellan Västerbotten och Idaho.
Arbetade som präst i Umeå landsförsamling efter min prästvigning 1978, därefter under åren 1983-2003 i Credo (www.credosverige.se). Sedan 2003 har jag mest jobbat inom databranschen, sedan 2011 vid Umeå Universitet.

Kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa människor att leva i tro på Jesus. Allt i kyrkan, både verksamheter och organisationsformer, ska utformas för att främja detta syfte och utvärderas utifrån hur väl de gör det.

E-postadress: torkel@etlindahl.se

Jacob Gustafsson

Ingenjör & lekman i Svenska kyrkan, verksam i Linköping. Vill verka för en levande kyrka på biblisk grund och tradition, där partiopolitiska lekmän är engagerade, påverkar & styr.

E-postadress: jacoboannakarin@hotmail.com
Telefonnummer: 0721-666425

David Castor

Jag arbetar som präst i EFS i Röke i norra Skåne. För en del blev jag ett bekant ansikte då jag i TV-programmet Tro, hopp och kärlek under hösten 2015 träffade min Anna-Klara.

Jag är engagerad i Frimodig kyrka för att jag menar att en kyrka bör styras av de människor som är engagerade i kyrkan och att dessa bör väljas till förtroendeuppdrag utifrån sitt kyrkliga engagemang och inte utifrån vilket sekulärt politiskt parti de sympatiserar med. Bakom detta ligger också att jag hellre vill att kyrkans centralfrågor dominerar vår kommunikation än mycket annat. Detta annat kan i och för sig vara bra, men att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att hjälpa människor att tro på honom är den kristna kyrkans särdrag och huvuduppgift.

E-postadress: frimodigkyrka@pastorcastor.se
Telefonnummer: 0709440362

Magnus Magnusson

Jag heter Magnus Magnusson och är präst i Järpås församling, Södra-Kållands pastorat. Min hustru Veronica är kantor och tillsammans har vi fyra barn. Som präst är mina passioner att predika, undervisa och celebrera mässan. Nya Testamentets exegetik, Biblisk apologetik och kyrkohistoria ligger mig varmt om hjärtat. Jag strävar efter ständig fördjupning som präst och teolog, vilket innebär mycket läsande och vissa uppdrag som skribent.
Frimodig Kyrka är verkligen det enda alternativet för oss i vår älskade Svenska kyrka som vill se en kyrka fri från sekulära och politiska krafter. Med sitt apostoliska, fornkyrkliga och reformatoriska arv är hon till sitt innersta väsen en juvel i Kristi allmänneliga Kyrka. I mitt arbete för Frimodig Kyrka vill jag jobba för att detta hennes unika arv åter ska få lysa fram, och där olika fromhetstraditioner får berika, så att hon på Bibeln och bekännelsens grund frimodigt och utan fruktan kan möta framtiden.

E-postadress: teologmm@gmail.com

Ledamöter, valda till 2019

Katriina Fyrlund

Bor i Varberg. Arbetar som lärare på Kom.vux. Teol.och fil.mag. specialintresse: ikoner och den odelade kyrkans tro. Arbetar med retreater och själavård och är tvåspråkig (finska, svenska).

Vill verka för en Kyrka på Kyrkans egna villkor. Kristi kyrka med sina 2000 åriga rötter, ger trygghet, inre kraft och är högaktuell på vår tid för den enskilda individens identitet i Sverige. Alla behöver en kyrka.

E-postadress: katriina.fyrlund@telia.com
Telefonnummer: 070-23 56 415

Karl-Henrik Wallerstein

Jag är präst i svenska kyrkan och tjänstgör i Göteryds pastorat, föfsamlingara Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd. Jag är gift med Jenny och vi har sex barn. Vi har också en hund. Jag gillar fotboll.

E-postadress: karl-h.wallerstein@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 0705438303

Jan Ots

Arbetar som verksamhetsledare inom och gruv- och mineralnäringen. Bor i Stockholm.
Vill verka för att Svenska Kyrkans lära, tro och bekännelse vilar på klassisk kristen grund.

E-postadress: jan.ots1966@gmail.com

Ersättare, valda till 2019

Maria Andersson

Jag har stor nöd och passion för en bättre värld där människor får det bra och får lära känna Jesus. Jag är mycket tacksam över naturen i all dess mångfalld och tycker att vi behöver vårda den bättre än vi gör. Jag är född i småland, definierar mig sedan tio års ålder som norrbottning och bor sedan september 2016 i Piteå kommun. Är diakon och lärare och har diakontjänst i Norrfjärdens församling. Jag längtar efter mer av Gud i församling och liv, liksom för hela Svenska kyrkan, vårt land och vår värld. Jobbar på för detta tillsammans med goda medarbetare och med den Helige Andes hjälp och vägledning. Jag har stort intresse för hela den världsvida kyrkan och samarbetar gärna ekumeniskt. Personligt lärjungaskap och evangelisation är i fokus för mitt engagemang, och gudstjänstfirande utgör grundpuls i mitt liv. För Frimodig kyrka har jag sedan 2013 en plats i stiftsfullmäktige och sedan 2017 så även i stiftsstyrelsen i Luleå stift. Be gärna för mig att jag ska vara vis och frimodig i mina uppdrag och hör av dig till mig om du har något värdefullt att dela med dig utav för vårt gemensamma engagemang i Jesu efterföljd.

E-postadress: mariamandarin@hotmail.com

Lars Nilsson

Jag har varit präst i vår kyrka sedan 1980 och kyrkoherde i Söderhamn sedan 1989. Min hustru och jag har fått fyra barn som nu är vuxna.
Min längtan är att Jesus skall få bli ett tydligare centrum i vår kyrka, att talet om honom som korsfäst och uppstånden blir ännu mer framträdande. Att vi mer ser att trons liv handlar om en levande gemenskap med honom som på ett gränslöst sätt älskar oss. Då faller var sak rätt på sin plats.

E-postadress: lars.o.nilsson@svenkakyrkan.se
Telefonnummer: 0705284349

Emelie Lundmark

E-postadress: emelie.melin@svenskakyrkan.se

Annica Jonsson

Annica Jonsson, född 1976. Bor i Bonäset utanför Örnsköldsvik. Är Socionom och arbetar som föreståndare på Dekarsögården.
Är aktiv inom kommunpolitiken och med mina hundar.

E-postadress: annica.h.jonsson@telia.com
Telefonnummer: 070-5633641

Ann Lång

Ann Lång, född 1958. Döpt i Svenska kyrkan, Ljungby, 1959. Bor nu i Stidsvig. Gift, två vuxna söner. Teologiskt är jag en bekännelsetrogen mansprästförespråkare.

Kan inte låta bli att reagera på – och aktivera mig mot – den nedbrytande politisering som pågått länge och nu genomsyrar nästan hela Svenska kyrkan.

Debatterar gärna, skriver krönikor och är en gudstjänstdeltagare som anser att Jesus Kristus är kyrkans Herre.

E-postadress: ann.lang@hotmail.com
Telefonnummer: 0733 74 67 33