Valberedningen

Av admin den 10 January 2013

Frimodig kyrka har också en valberedning som arbetar med att få fram bra och dugliga namnförslag till bland andra styrelsen och revisorer. Du kan nå ordförande (sammankallande) på valberedning@frimodigkyrka.se.

Valberedningen består av

  • Eva Berntsson Gärtner
  • Sandra Antonsson, sammankallande
  • Erik Johansson
  • Thomas Hermansson
  • Gustav Frosteblad