Valberedningen

Av admin den 10 January 2013

Frimodig kyrka har också en valberedning som arbetar med att få fram bra och dugliga namnförslag till bland andra styrelsen och revisorer. Du kan nå ordförande (sammankallande) på valberedning@frimodigkyrka.se.

Valberedningen består av

  • Erik Johansson, sammankallande
  • Eva Berntsson Gärtner
  • Thomas Hermansson
  • Gustav Frosteblad
  • Håkan Sunnliden