Kränkt….

Ordet kränkt används idag i alla möjliga sammanhang. Angående olikheter, i en viss teologisk fråga, så vill jag göra er uppmärksam på Miriam Wredén Klefbecks blogg, där hon på ett mycket välgörande sätt diskuterar vad det innebär att vara kränkt utifrån sin egen erfarenhet.