Kristdemokraterna i Svk

Av Jan-Anders Ekelund 6 February 2011 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan

Nu kommer sanningen fram. Krisdemokraterna i SvK har fått 100 000 kr av moderpartiet per år. I valrörelsen förnekades allt samröre med partiet. Det hette t.o.m. i valrörelsen att man var partipolitiskt obundna. Efter valet, under kyrkomötet, grusades den partipolitiska obundenheten.

Det är för väl att partiledningen markerat och dragit in bidraget. Nästa steg måste vara att partinamnet skyddas mot att användas i kyrkliga val.