Kyrkomötet igång!

Av Gabriel Fjellander 27 September 2011 om: Kyrkomötet, Nomineringsgrupper i Kyrkan, Organisation

Nu är kyrkomötet igång! Våra frimodiga ledamöter är givetvis på plats. Nu den här första veckan handlar det om formalia och utskottsarbete, så några beslut kommer inte att tas. Det blir istället om fyra veckor, i oktober, som plenumförhandlingarna med alla beslut sker.

20110927-164628.jpg