Kyrkomötesledamöter

Vår kyrkomötesgrupp, foto från november 2018. Fr.v. David Castor, Erik Johansson, Fredrik Sidenvall, Kjell O Lejon, Stefan Aro, Elisabeth Sandlund, Leif Nordlander, Berth Löndahl, Hans Weichbrodt, Håkan Sunnliden.
Längst till höger kyrkomötets ordförande Karin Perers (C).

Frimodig kyrka har sedan valet 2017 10 stycken ledamöter i Kyrkomötet, därutöver 3 ersättare från varje stift. Här nedan ser ni alla våra ledamöter och ersättare i kyrkomötet. De är sorterade efter valkrets.

Uppsala stifts valkrets
Skara stifts valkrets
Linköpings stifts valkrets
Växjö stifts valkrets
Lunds stifts valkrets
Göteborgs stifts valkrets
Luleå stifts valkrets
Stockholms stifts valkrets

Uppsala stifts valkrets

Ordinarie

Erik Johansson

Präst, missionssekreterare i EFS, ledamot i styrelsen för Frimodig kyrkas stiftsavdelning i Uppsala. Längtar efter att Svenska kyrkan ska våga vara den hon är, en kyrka med öppen dörr, högt i tak och en klar bekännelse till Jesus Kristus så som Bibeln beskriver honom: Guds son, världens Frälsare, universums Herre och vår bror och vän.

E-postadress: prasterik@gmail.com

Ersättare

Hans Lindholm

Gammal präst, som vill fortsätta att vittna om min herre Jesus Kristus så länge jag orkar och kan.

Genom kristet skol- och studentarbete, internationella och ekumeniska kontakter och många års församlingstjänst i en samarbetskyrka med EFS har mina två huvudintressen utmejslats: 1. Bibeln och dess budskap om den ende levande Guden. 2. Människor av alla de slag. Min ständiga dröm är att de två ska mötas, så att tro, hopp och kärlek uppstår.

Det är min övertygelse att det just nu pågår en långsam påkristning av vårt hårt sekulariserade land. Svenska kyrkan har unika förutsättningar för att bli Guds särskilda redskap i den processen. Därför brinner jag för att fler ska få leva i en genuin och personlig relation till Jesus Kristus. För det vill jag arbeta – på personlig nivå, men även på församlings-, stifts- och nationell nivå.

E-postadress: hans.t.lindholm@gmail.com

Marie Veenhuis Diamant

E-postadress: idefix1954@hotmail.com

Ylva Gerdås

Jag är 30 år och bor med min man i Arvidsjaur där jag arbetar som sångpedagog på Kulturskolan. Jag brinner för att Svenska kyrkan ska ta sin kallelse, att göra alla folk till lärjungar, på allvar. Jag tror att detta blir möjligt i smågrupper där människor tillsammans får växa i tro genom bön, bibelläsning och gemenskap, och inte genom stora strukturförändringar. Att undervisa, utrusta och uppmuntra de “vanliga kristna” som redan är aktiva i församlingen att leva ut sin tro i vardagen ger ringar på vattnet så att fler får lära känna trons centrum, Jesus Kristus.

E-postadress: ylva_gerdas@hotmail.com

Skara stifts valkrets

Ordinarie

Leif Nordlander

Präst (pensionerad) i Skara stift, ledamot i kyrkomötet.
Jag brinner för en levande församling där förnyelse möter tradition, där lovsången och tillbedjan flödar och där förkunnelsen av ordet och firandet av mässan är centrum och skapar en gemenskap av människor med olika bakgrund. Jag har också en vision för ett diakonalt förhållningssätt och en stark vilja att länka diakoni och mission i församlingen så att människor kommer till tro.
Jag vill arbeta i kyrkomötet så att den lokala församlingens självbestämmande ökar.
Jag tror också att det vore av stort värde att präster och diakoner vore stiftsanställda.
Jag brinner också för det internationella arbetet i Svenska kyrkan. En levande mission är en förutsättning för en levande kyrka.
Jag är gruppledare för Frimodig kyrkas nomineringsgrupp i kyrkomötet.

E-postadress: leif.nordlander@telia.com
Telefonnummer: 0706-171413

Ersättare

Inger Lindeskog

Diakon och fyrbarnsmor, bosatt med familjen i Trollhättan. Verksam inom Lilla Edets pastorat och intresserad av allt som får församlingslivet att utvecklas och människor att växa till i tro, hopp och kärlek. Särskilt intresserad av gudstjänstliv, medarbetarskap och delaktighetsfrågor. Har suttit en mandatperiod i Göteborgs stiftsfullmäktige och två i Skara stiftsfullmäktige.

E-postadress: inger.lindeskog@gmail.com
Telefonnummer: 073-1413895

Göran Sagen

Jag heter Göran Sagen, född 1946 och uppväxt i Karlstad. Prästvigd i Skara stift 1972. Jag är gift med diakon Carina och har fyra vuxna barn och tretton barnbarn. Vi bor i Lyrestads församling i Amnehärads-Lyrestads pastorat. Jag har tjänstgjort i olika små och stora svenska församlingar , som FN-präst i Mellersta Östern, som sjömanspräst i Narvik, som kyrkoherde och ambassadpräst i Grekland och som chef för Fjällkyrkan i Sälen/Tandådalen. Jag har varit ledamot en period för KR i stiftsfullmäktige i Västerås stift. Vid senaste valet 2017 blev jag ordinarie ledamot för FK i Kyrkofullmäktige i mitt hempastorat samt ordinarie i Kyrkoråd och Församlingsråd i Lyrestads församling. Jag är även förste ersättare i Stiftsfullmäktige I Skara. Jag är även ordförande i Rådet för Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) i Skara stift med ca 170 församlingsombud samt grundare av och ordförande i ”Kamratföreningen SKUT-Veteranerna”.
Levande gudstjänst med mässfirande i centrum, parat med diakonalt ansvarstagande , ligger mig varmt om hjärtat. Sv. Psalm 298

E-postadress: sagengoran@gmail.com

Hanna Lindholm

Jag heter Hanna Lindholm och arbetar som undervisningstekniker i vävning på Textilhögskolan i Borås.

Jag har fått växa upp med kyrkans liv som en alltid närvarande del av min tillvaro. Har varje söndag, med få undantag, gått i kyrkan sedan mamma bar mig dit. Det är en del av mitt liv och jag vill verka för att den kyrka som bär fram det rena budskapet om Jesus ska finnas för andra människor.

Frimodig kyrka svarar mot mina förväntningar om att den tro som vi fått från apostlarna ska bäras vidare till dagens sökande människor.

Personligt har jag engagerat mig i en besöksgrupp som gör besök på fängelset i Borås en gång i veckan och diakonin har därigenom blivit en hjärtesak för mig.

E-postadress: hannalindholm@hotmail.com

Linköpings stifts valkrets

Ordinarie

Kjell O Lejon

Jag bor sedan 20 år i Linköping och är gift med Annika. Vi har tre söner: Jacob, Gabriel och Petrus. Prästvigd i Växjö 1984. Ordförande i Frimodig kyrka i Linköpings stift. Jag arbetar på Linköpings universitet som professor i religionsvetenskap (historisk teologi/kristendomens historia), men jag har även ett uppdrag som forskningsmiljöföreståndare. Under 2015-2018 har jag varit verksam som rektor på Johannelunds Teologiska Högskola.

Jag önskar en öppen, välkomnande och folklig kyrka som är trogen den bibliska förkunnelsen, människor till upprättelse, inspiration och räddning. Kyrkan bör, befriad från partipolitik, klokt, strategiskt och evangeliskt arbeta med att finna vägar till människor av alla åldrar, möta dem, söka skingra fördomar och nidbilder, ta människors frågor på allvar och tydligt peka på den kristna trons skatter av helande, sanning och nåd. Att på olika sätt rusta medlemmar med god undervisning är därför viktigt. Utmaningarna är mycket stora, men möjligheterna än större. Vad kan vi lära av både goda allmänkyrkliga traditioner och de kyrkor som runtom i världen som trots yttre motgångar växer explosionsartat? Sedan valet 2017 är jag ledamot i Kyrkomötet.

E-postadress: kjell.o.lejon@liu.se

Ersättare

Markus Klefbeck

Jag är gift med Miriam, pappa till Judit och präst med särskilt ansvar för Ingatorp-Bellö församling i Södra Vedbo pastorat på småländska höglandet. Jag vill att de församlingar som ingår i pastorat ska få mer självbestämmande eftersom det är församlingen och inte pastoratet som är kyrkans primära enhet. Jag vill även att dagens partipolitiska valsystem ska bytas mot personval och tror att vi här, liksom i många andra frågor, har mycket att lära av andra kristna kyrkor både inom och utanför vårt land. Denna mandatperiod, 2018-2021, har jag varit ledamot i Linköpings stiftsfullmäktige. Jag har där motionerat bland annat om att stiftet bör verka för en höjd ambitionsnivå i församlingarnas konfirmandarbete och att arvodet för ledamöterna i stiftsfullmäktige bör tas bort. Utöver teologi så har jag ett stort intresse för historia, djur och natur.

E-postadress: Markus.Klefbeck@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 0381-662434

Robert Birgegren

Jag är född 1975 och har fru och två barn. Jag kommer från Skellefteå och har arbetat som präst där i sju år. Nu tjänstgör jag sedan några år tillbaka som i Aska församling, Borensbergs pastorat.
Före förra kyrkovalet läste jag Frimodig kyrkas valplattform och kände att detta stämde väl in på min syn på Svenska kyrkan och vårt uppdrag. Jag är sedan dess medlem.
Jag brinner särskilt för frågor som rör pastoratsindelningar och den stordrift som nu genomdrivs i Svenska kyrkan. Jag anser att stiften ska ta mer hänsyn till församlingarnas remisssvar gällande sammanläggningar och inte genomdriva sammanläggningar när en majoritet av pastoraten motsätter sig detta. Det är av yttersta vikt att man värnar det lokala engagemanget ute i föramlingarna. Då måste föramlingarnas förtroendevalda ges just förtroende.

E-postadress: robert.birgegren@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 070-2776271

Emelie Lundmark

E-postadress: emelie.melin@svenskakyrkan.se

Växjö stifts valkrets

Ordinarie

Håkan Sunnliden

Svenska kyrkan vill vara en folkets kyrka. Det gör att det blir svårt för dem som vill leva fördjupat att gå i ok med den. Sedan jag avslutade min anställning i Värnamo skriver jag böcker, frilansar och ägnar mig åt arbetet med en Frimodig kyrka. Frimodig kyrka är ett sätt för mig att även fortsättningsvis försöka bidra till Svk. Kanske är det ett sätt, men det finns dörrar som ingen annan än Herren kan öppna eller stänga.En sådan möjlighet är att bilda husförsamlingar och att där fira mässan.

E-postadress: hakan.sunnliden@telia.com
Telefonnummer: 0370-152 44

Ersättare

Dag Sandahl

f. 1948. Präst i Nordölands församling och docent i kyrkovetenskap vid Lunds
universitet.

Jag brinner för förnyelsefrågorna – de som handlar om Svenska kyrkans ärende men också om hennes egen identitet. En levande, folklig kyrka är idealet. Några steg på den vägen genom kyrkomötet – kan det vara en rimlig målsättning med att vilja vara med där en mandatperiod till?

E-postadress: sandahl.dag@gmail.com

Kerstin Berggren

Kerstin Berggren diakon. Har 5 barn och 8 barnbarn, som jag gärna delar min tid med. Längtar efter och vill verka för en frimodig kyrka med många små livsnära gemenskaper där vi kan dela tro, liv och uppdraget våt Herre gett oss att dela evangeliet med människor i vår vardag.

E-postadress: berggrenkerstin52@gmail.com

Simon Lind

Gymnasielärare i matematik i Kalmar. Gift med Sofie. Engagerad i Två systrars församling. Arbetssekreterare i aKF. Jag är engagerad i Frimodig kyrka eftersom jag vill att Svenska kyrkan skall sätta Jesus i centrum. Församlingens liv utgår från Ordet och sakramenten i gudstjänsten, där måste fokus vara. I församlingens gemenskap kommer människor till tro och växer i tro på Kristus. Det som inte ingår i kyrkans kärnuppdrag behöver nedprioriteras. För övrigt anser jag att sekulär partipolitik i kyrkan bör förstöras.

E-postadress: simonoland@hotmail.com
Telefonnummer: 0768446441

Lunds stifts valkrets

Ordinarie

David Castor

Jag arbetar som missionsledare för Norea Sverige, en mediemissionsorganisation. För en del blev jag ett bekant ansikte då jag i TV-programmet Tro, hopp och kärlek under hösten 2015 träffade min Anna-Klara.

Jag är engagerad i Frimodig kyrka för att jag menar att en kyrka bör styras av de människor som är engagerade i kyrkan och att dessa bör väljas till förtroendeuppdrag utifrån sitt kyrkliga engagemang och inte utifrån vilket sekulärt politiskt parti de sympatiserar med. Bakom detta ligger också att jag hellre vill att kyrkans centralfrågor dominerar vår kommunikation än mycket annat. Detta annat kan i och för sig vara bra, men att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och att hjälpa människor att tro på honom är den kristna kyrkans särdrag och huvuduppgift.

E-postadress: frimodigkyrka@pastorcastor.se
Telefonnummer: 0709440362

Berth Löndahl

Kyrkoherde i Bunkeflo, Malmö, ett av världens mest sekulariserade hörn och därför desto mer spännande att vara präst i. Hustru och tre vuxna barn. Som kyrka behöver vi vara öppna och tydliga, öppna inför dem som söker och längtar, tror och tillber. Och tydliga om att Jesus Kristus är Kyrkans Herre och att mässan med Ord och sakrament är församlingslivets centrum. Jag vill arbeta för en levande och evangeliserande kyrka, en kyrka som gör skillnad i den lokala närmiljön.
Jag är Frimodig kyrkas ledamot i Kyrkostyrelsen.

E-postadress: berth@londahl.se

Ersättare

Evalotta Kjellberg

Jag är en västgöte som lever i förskingringen sedan 2001 då jag började arbeta som präst i EFS-kyrkan i Örkelljunga. Sedan ett år tillbaka är jag också föreståndare för bibellinjen på Glimåkra folkhögskola och får genom det vara med och forma framtidens lärjungar. Jag är med i Frimodig kyrka för jag längtar efter en kyrka som har Jesus som centrum i allt sitt arbete och som frimodigt försöker uppmuntrar människor att använda bibeln i sina vardagliga liv. Jag anser också att de politiska partierna inte ska styra kyrkan utan det ska människor med en personlig tro och övertygelse göra utan politisk inblandning.

E-postadress: evalottak@spray.se

Leonard Hagberg

Leonard Hagberg, numera Marceting Director för ÅBC & pangad präst bor i Förslöv.
”Jag tycker att Kyrkan ska vara trogen sin grundläggande uppgift; Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission – Kyrkan har ett tidlöst budskap till oss alla oavsett vilka vi är, att Gud älskar varje människa och har sänt sin son Jesus Kristus för att återupprätta relationen mellan Gud och människor.”
Egentligen skulle jag väl låtit min fru Åsa skriva denna presentation eftersom hon är författare och psalmist – fyra söner – du hittar mig på Facebook och LinkedIn om du vill veta mer.

E-postadress: leonard.hagberg@gmail.com
Telefonnummer: 070-4134181 & 0431-451 661

Thomas Hermanson

Student som efter en teol. kand. från Uppsala Universitet läser vidare i Lund på masterprogrammet "Religious Roots of Europe". Intresserad av kyrkofäderna och klosterväsendets andliga liv. På fritiden läser jag ofta, gärna poesi och rysk litteratur.

Jag tycker det är viktigt att vi i Svenska kyrkan förvaltar hela vårat andliga arv, så att de olika fromhetstraditionerna kan fortsätta blomstra tillsammans. Både lokalt och nationellt ser jag gärna ett fokus på att fullfölja hela vårat uppdrag – det vill säga att fira gudstjänst och att med kärlek och frimodighet tjäna vår nästa genom diakoni, mission/evangelisation och undervisning.

E-postadress: cft.hermansson@gmail.com
Telefonnummer: 0705722869

Göteborgs stifts valkrets

Ordinarie

Hans Weichbrodt

Bor i Mölndal. Hustru och två utflugna samt ett hemmavarande barn. Har engagerat mig i Frimodig Kyrka för att jag helhjärtat instämmer i programmet som bl.a. betonar att den Svenska Kyrkan inte skall styras av ledamöter som blir invalda som representanter för olika politiska partier.
Jag brinner för en kyrka som har den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus i centrum och som har klassisk kristen tro som fundament.

E-postadress: h_weichbrodt@hotmail.com
Telefonnummer: 0703100903

Fredrik Sidenvall

Jag är född 1962, präst i Svenska kyrkan sedan 1985, Efter tjugotvå år som församlingspräst blev jag 2007 rektor på L M Engströms Gymnasium i Göteborg och är fortsatt verksam där. Därutöver är jag redaktör för tidningen Kyrka och Folk. Sedan 1984 är jag gift med Anna och tillsammans har vi sex barn och fyra barnbarn.

Jag älskar Svenska kyrkan som hon är i sin bekännelse, historia och andliga arv men sörjer djupt när hon av olika skäl inte får vara sig själv. Jag vill verka för att Svenska kyrkan blir genompräglad av Guds sanna och befriande ord i gudstjänst, mission, kyrkorätt, samhällsdialog och ekumenik. Men den framväxande syntesen mellan tro och vetande rymmer vår tid stora möjligheter att det historiskt givna också blir det moderna.

E-postadress: fredrik.sidenvall@lme.nu

Ersättare

Christina Kiki Pettersson

Arbetar som barnbibliotekarie.

E-postadress: kikipettersson@gmail.com
Telefonnummer: 0705158037

Maja Bengtsson

Jag arbetar som lärare och bor i Ytterby tillsammans med min man och våra fyra barn. Jag vill verka för att varje lokal församling får bästa möjlighet att fira gudstjänster, undervisa, utöva diakoni och bedriva mission, och vill därför minska byråkratin och centraliseringen i Svenska kyrkan.

Jag är styrelseledamot i Frimodig kyrka i Göteborgs stift. Jag är också ersättare i kyrkomötet.

E-postadress: familjenbengtsson@yahoo.se
Telefonnummer: 0737-173301

Johannes Hellberg

Jag vill i stiftsfullmäktige verka för att stiftet fokuserar sitt arbete på att hjälpa församlingarna att bygga levande Jesus-centrerade församlingar. Den ensidiga fokuseringen på vikande medlemstal måste ge vika för en offensiv missions- och evangelisationssatsning. På så sätt finns möjlighet att undvika både de nedläggningar och de sammanslagningar som är den stora trenden idag.
Kyrkan förvaltar evangeliet, men många medlemmar får inte höra det…

E-postadress: jcjohanneshellberg@gmail.com

Luleå stifts valkrets

Ordinarie

Stefan Aro

Den fråga som ligger mig närmast är kyrkans befrielse från partipolitik. Så länge de politiska partierna dominerar kyrkopolitiken berövas Svenska kyrkan sin potential att växa till en öppen och livskraftig kyrka. Om kyrkan inte själv får besluta över sina angelägenheter försvagas hennes identitet, vilket påverkar kyrkans relevans och dragningskraft i samhället. En sådan kyrka uppfattas lätt som intetsägande och tråkig och motiverar varken till engagemang eller till medlemskap. Jag vill driva frågor som tydliggör Svenska kyrkans evangelisk-lutherska grund och stärker hennes identitet i tro och bekännelse. Jag vill se en kyrka som värnar gudstjänstlivet, evangelisation och mission, ideellt engagemang och väckelserörelsernas framtid. Kyrkan är naturligt flerspråkig och jag ser gärna att alla de nationella minoritetsspråken prioriteras såsom samiska, finska och meänkieli .

E-postadress: aijankuusikko@gmail.com

Ersättare

Gunvor Vennberg

Jag är 37 år, gift och fembarnsmor, bosatt i byn Nyliden utanför Vännäs.
Jag är teologie magister och läser som påbyggnad en master i diakoni på distans från Oslo. Därutöver har jag vissa arbetsuppgifter på familjens småjordbruk med gårdsmejeri. Familjen har sedan september 2015 sitt andliga hem på Fridhem (ELM Nords missionsgård) efter 17 år som aktiva gudstjänstfirare i Johanneskyrkan i Vännäs. Vi har nu frivilliguppdrag på Fridhem men därutöver har jag sedan bytet av gudstjänstgemenskap också fått möjlighet att verka frivilligt inom Vännäs församlings diakonala arbete. Som skribent figurerar jag regelbundet i Svensk Pastoraltidskrift och Kyrka och Folk, samt ytterst sporadiskt på gunvorvennberg.blogg.se, där det emellertid finns mycket att läsa sedan tidigare.
Jag har ett politiskt förflutet som aktiv socialdemokrat i både kommunen och Luleå stift, men kom till en punkt där jag inte längre kunde leva med att sätta partiets beslut över Guds vilja och ha en politisk ideologi som korrektiv för min kristna världsbild. Nar jag valde bort politiken för att kunna arbeta mer helhjärtat för Guds rikes utbredning, insåg jag att Svenska kyrkan var lika bunden av politiska ideologier som jag själv hade varit, vilket fick mig att engagera mig i Frimodig kyrka inför kyrkovalet 2009. Den här mandatperioden har jag varit ledamot i stiftsfullmäktige i Luleå stift och vice ordförande i Frimodig kyrka i Luleå stift.

E-postadress: gunvor@mariaskolan.se

Sofia T Vasara-Hammare

E-postadress: sofia.toyravasarahammare@gmail.com

Elisabeth Lindahl

Jag har förmånen att få vara ordförande för Frimodig kyrka i Luleå stift. Jag har arbetat som universitetslektor vid Umeå universitet med sjuksköterskeutbildning och forskning. Är gift med Torkel som är präst men har arbetat som systemutvecklare fram till pensioneringen. Vi har tre barn, tre ingifta och sju underbara barnbarn. Grisbackakyrkan, en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan i Umeå, är sedan många år vår kyrka och vi deltar aktivt i arbetet där. Jag sitter denna mandatperiod i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet i Umeå pastorat. Är även ersättare, långt ner, i kyrkomötet.

För mig är det viktigt att bygga och värna en kyrka där människor möts i gemenskap med Jesus och varandra, kring ordet och sakramenten.
Svenska kyrkan ska vara trogen sin grundläggande uppgift! Gudstjänster, evangelisation och bibelundervisning utgör tillsammans med diakoni viktiga arbetsområden för den lokala församlingen. Missionen måste åter bli viktig, ett uppdrag vi fått av Herren själv. Svenska kyrkan behöver en missionsorganisation. Alla beslut som fattas, på alla nivåer, ska möjliggöra och underlätta för församlingarna att genomföra detta grundläggande uppdrag.
Kyrkan ska vara öppen för alla oavsett vilka vi är eller varifrån vi kommer, oavsett om vi tror eller inte tror, oavsett teologisk inriktning och bibelsyn. Vanligt kyrkfolk måste få komma till tals i kyrkan utan inblandning av partipolitik! Jesus är kyrkans Herre, ingen annan!

E-postadress: elisabeth@etlindahl.se
Telefonnummer: 070 6315173

Stockholms stifts valkrets

Ordinarie

Elisabeth Sandlund

Jag har arbetat som journalist i hela mitt vuxna liv, först i närmare tre decennier på Svenska Dagbladet, därefter på Kyrkans Tidning och sedan 2006 på Dagen, där jag har varit chefredaktör och opinionsredaktör och nu, sedan jag börjat trappa ner med ålderns rätt, är ledarskribent på halvtid. Mitt liv ändrades dramatiskt till det bättre när jag efter 32 år som ateist mötte Gud, plötsligt och oväntat, på min utvecklingsstörda dotters konfirmation sommaren 1999. Jag hör hemma i S:ta Clara kyrka i Stockholm, där jag är vice ordförande i den EFS-förening som driver verksamheten. I praktiken är vi en icke-territoriell församling och min förhoppning är att Kyrkoordningen på sikt ska ändras så att detta också blir principiellt möjligt.
Jag vill framför allt verka för att Svenska kyrkan tar sin grundläggande uppgift, att sprida evangeliet om Jesus Kristus som Frälsare och Herre, på allvar. En kyrka som styrs av engagerade och aktiva kristna, inte av politiska partier, har större förutsättningar att lyckas påkristna ett Sverige där många längtar efter ett möte med en levande Gud och där Svenska kyrkan har en stor kontaktyta och fortfarande åtnjuter betydande förtroende.
Evangeliet är det viktigaste och ur det springer ett samhällsengagemang med människovärdet i centrum. Praktisk och handfast diakoni med fokus på ”dessa mina minsta” är en oundgänglig grundbult men Svenska kyrkan som organisation och enskilda kristna bör också delta i samhällsdebatten med argument som bottnar i den kristna tron.
Jag är gift med Björn sedan 1973. Vi bor i Bromma och har två utflugna döttrar.

E-postadress: elisabeth.sandlund@dagen.se

Ersättare

Lennart Ericsson

Kyrkomusiker sedan 1966. Studerat teologi bl a dogmatik. Verkar som facklig förtroendeman för kyrkomusiker. Brinner för en kyrka med Jesus i centrum och bönen om den helige ande.

E-postadress: lennart.ericsson@kmr.se
Telefonnummer: 0705665117

Kjell Petersson

Bosatt i Hässelby. I många år verkat som präst i Växjö stift. Doktor i teologi på en avhandling om dopet. 2012 skrev jag ännu en bok om dopet: Född av vatten och ande. Gift med Marianne, fyra barn och sex barnbarn.
Jag vill verka för
en kyrka som frimodigt och med stor glädje bekänner att Jesus är Herre,
en kyrka med söndagens högmässa som kraftkälla, i trohet mot den tro som vi fått ta emot av tidigare generationer kristna,
en kyrka som stöder olika väckelse- och förnyelserörelser och som verkar för kyrkans synliga enhet,
en kyrka med kallelse att vittna om och peka på den försoningens möjlighet som Jesus står för.

E-postadress: kjellpeterssonssc@gmail.com
Telefonnummer: 0706693789

Daniel Ringdahl

Jag heter Daniel Ringdahl och är gift med Maria. Vi bor sedan några år tillbaka i Stockholms innerstad där jag arbetar dels som predikant i Roseniuskyrkan, ELM Stockholm, dels som gymnasielärare i svenska och filosofi.

Kyrkan är någonting alldeles särskilt. Den är en särskild mötesplats för Gud och människor, och kristendomens kärna är inte människors sökande efter Gud utan Guds sökande efter människor.

Därför är Frimodig kyrka mitt självklara val i kyrkovalet: kyrkan ska få lov att vara kyrka och politiska partier ska få vara politiska partier. Ingendera parten ska styra över den andra. Det vill jag arbeta för om jag får förtroendet.

E-postadress: daniel.ringdahl@gmail.com