Läronämnden

Av Jan-Anders Ekelund 27 October 2010 om: Kyrkomötet, Läronämnden

För att värna läran i Kyrkomötet och i Svenska kyrkan förbereds alla lärofrågor i läronämnden. Som vi vet så har det ju inte gått så bra…..Läronämnden har inte alls speglat den teologiska bredd som finns i Svenska kyrkan. Ny läronämnd är nu vald. De valda är fortfarande ensidigt liberalteologiska, med ett undatag. Professorn och prästen Eva Hamberg valdes in. Detta är mycket glädjande. Eva är krismedveten och har insett alla de problem som Svenska kyrkan står inför.

På Frimodig kyrkas, Stockholmsmöte talade Eva. Lyssna på inspelningen här.