Liberal klarsyn

Av Anna Sophia Bonde 4 September 2012 om: Partipolitisering, Svenska kyrkans identitet

Tidskriften Axess är alltid läsvärd, även om jag ibland blivit besviken för att redaktionen verkat vara så ointresserad av teologiska frågeställningar. Nya numret (6/2012) innehåller dock två spännande artiklar med just sådana, under den gemensamma rubriken “Bortom enhetsstaten”. Doktoranden Fredrik Wenell berättar om den mennonitiske teologen John H Yoders försök att visa hur kyrkan kan vara i världen men inte av världen utan att hemfalla åt antingen total pragmatism eller sekteristisk slutenhet. Yoder

föreställer sig att relationen mellan religion och politik inte handlar om att genom lagstiftning verka för “kristna värderingar”. Han menar istället att den kristna kyrkan är kallad att “vittna”. Det betyder att genom ord och handling förkunna hur den uppfattar att ett mänskligt liv bör levas.

Detta torde vara en intressant tanke för alla som undrar hur Svenska kyrkan med integriteten i behåll ska hitta sin väg, bortom statskyrkosymbiosen.

I den andra artikeln problematiserar Jonas Qvarsebo, fil dr. vid Malmö högskola, den svenska värdegrundens fina ord om pluralism, tolerans och mångfald och hur lite dessa ord kommer att betyda när de som säger sig företräda nämnda värdegrund ska försöka förhålla sig till, t ex, konfessionella friskolor. Han citerar Marita Ulvskog som liknat religiösa friskolor vid “barnfängelser” och konstaterar:

Samma värdegrund som ska upprätthålla mångfalden och toleransen anförs mot mångfalden när den inte underordnar sig enhetssamhällets normer. Ja till abstrakt mångfald, tolerans och pluralism, men nej till faktiska uttryck för mångfald, som slöjor, omskärelse av gossar och avvikande sedvänjor överhuvudtaget.

Är det inte precis detta som är ett av Svenska kyrkans problem? Glappet mellan de fina orden och modet att våga ta konsekvenserna av ordens innebörd alternativt oviljan att ta konsekvenserna, när de inte passar in i ens ideologiska ramverk? Hursomhelst så kommer dessa aspekter att vara mycket viktiga inför kyrkovalet nästa år. De berör kyrkans trovärdighet och vilken väg hon bör välja. Vi har en spännande tid framför oss!