Inspirationsdag 10 april 2021 “Jesus är Herre”

Frimodig kyrka planerar för en inspirationsdag på distans lördagen den 10 april 2021. (Notera att planeringen för fysiskt möte i Lund alltså ändrats!) På denna sida ges information om dagen. Mera information kommer att tillföras, bl.a. om inloggning på Zoom.

Vi har ett mycket intressant program att dela. Boka gärna dagen och mycket välkommen!

Nedanstående kan komma att delvis ändras. Tiderna är starttider, och det blir därmed pauser under dagen! Genom att klicka på de medverkandes namn kommer du till en liten presentation.

Länkar du behöver:

Länk 1: https://us02web.zoom.us/j/83825848197
Denna gäller hela dagen. På eftermiddagen följer du seminarieserie Alpha via denna länk.

Länk 2: https://zoom.us/j/94450810800
Denna länk gäller endast under eftermiddagens seminarieserie Omega.

Dokumentation efter dagen

Johan Sundeen. Klicka på namnet så kan du titta på Johans presentation.

Förmiddag kl. 10–12

10.15 “På tredje dagen…, om uppståndelsen och vittnena.” Stefan Gustavsson
10.55 “Jesus, min Herre och min Gud.” Bo Brander
11.30 “På riktig!” Berit Simonsson

Eftermiddag med två seminarieserier

Alpha

13.00 “Ordet och orden – att ta Jesus med sig in i skrivandet.”. Anna Sophia Bonde
14.00 “68-rörelsen: Den kristna vänsterns långa marsch genom samfunden.” Johan Sundeen
15.30 “Att bevaka kyrkans frågor i media”. Susanna Birgersson
16.30 “Ekumenik med trygg identitet”. Fredrik Sidenvall

Omega

13.00 “Helkyrklighet – allt tillhör oss!” Magnus Persson
14.00 “Kyrkomöte och partipolitik – en harmonisk förening?” Klas Hansson
15.30 “Diakoni som teologi, ledarskap och pedagogik.” Anki Lidén
16.30 “Den världsvida kyrkan. Om mission.” Erik Johansson

18.30 Kväll med panelsamtal

Frimodig kyrkas identitet och framtid

Moderator: Elisabeth Sandlund

I panelen
Jan-Anders Ekelund
Erik Johansson
Berit Simonsson
Elisabeth Lindahl
Evalotta Kjellberg
Leif Nordlander

Du hälsas varmt välkommen att deltaga och låta dig inspireras inför kyrkovalet (som är 19 september 2021).