Lundamöte 2021-04-10

Av Jan Erik Amilén den 29 September 2020

Frimodig kyrka planerar för en inspirationsdag i Lund lördagen den 10 april 2021. På denna sida ges information om dagen.

Vi vet att coronapandemin kan tänkas leda till att vi måste ändra dagen efter Folkhälsomyndighetens krav. Mer hur detta ser ut närmare inpå tiden får vi återkomma till.

Vi har ett mycket intressant program att dela. Boka gärna dagen och mycket välkommen! Det är avgiftsfritt att deltaga i programmet. För måltider uttages en kostnad. Mer information kommer.

Nedanstående kan komma att delvis ändras. Genom att klicka på de medverkandes namn kommer du till en liten presentation. Programblad för dagen kommer att tas fram.

Förmiddag i Sankt Laurentii kyrka (Kastanjegatan 19)

“På tredje dagen…, om uppståndelsen och vittnena.” Stefan Gustavsson
“Jesus, min Herre och min Gud.” Bo Brander
“På riktig!” Berit Simonsson

Eftermiddag med tre seminarieserier

A i Sankt Laurentii kyrka (Kastanjegatan 19)
“68-rörelsen: Den kristna vänsterns långa marsch genom samfunden.” Johan Sundeen
“Kyrkomöte och partipolitik – en harmonisk förening?” Klas Hansson
“21 förslag för Svenska kyrkan 2021” Anders Rönnblom

B i EFS-kapellet (Biskopsgatan 10)
“Helkyrklighet – allt tillhör oss!” Magnus Persson
“Ordet och orden – att ta Jesus med sig in i skrivandet.”. Anna Sophia Bonde
“Att bevaka kyrkans frågor i media”. Susanna Birgersson

C på Filippi (Sandgatan 14C)
“Diakoni som teologi, ledarskap och pedagogik.” Anki Lidén
“Den världsvida kyrkan. Om mission.” Erik Johansson
“Ekumenik med trygg identitet”. Fredrik Sidenvall

 

Kväll med panelsamtal i Sankt Laurentii kyrka (Kastanjegatan 19)

Frimodig kyrkas identitet och framtid

Moderator: Elisabeth Sandlund

I panelen
Jan-Anders Ekelund
Erik Johansson
Berit Simonsson
Elisabeth Lindahl
Evalotta Kjellberg
Leif Nordlander

Du hälsas varmt välkommen att deltaga och låta dig inspireras inför kyrkovalet (som är 19 september 2021).