Inspirationsdag 10 april 2021 ”Jesus är Herre”

Frimodig kyrka ordnade en inspirationsdag på distans lördagen den 10 april 2021. Alla föredrag och presentationer spelades in och är nu tillgängliga på Youtube.

Här finns programmet för inspirationsdagen och länkar både till inspelningarna och till presentationer av de medverkande.


Förmiddag med tre föredrag

På tredje dagen…, om uppståndelsen och vittnena (40:28) Stefan Gustavsson
Jesus, min Herre och min Gud (25:18) Bo Brander
På riktig! (28:07) Berit Simonsson

Eftermiddag med två seminarieserier

Alpha

Ordet och orden – att ta Jesus med sig in i skrivandet (48:36) Anna Sophia Bonde
68-rörelsen: Den kristna vänsterns långa marsch genom samfunden (1:01:56) Johan Sundeen (På grund av en teknisk miss kunde Johan Sundeen inte visa sin presentation under seminariet, men nu kan du ladda ned hans presentation som pdf)
Att bevaka kyrkans frågor i media (39:18) Susanna Birgersson
Ekumenik med trygg identitet (39:58) Fredrik Sidenvall

Omega

Helkyrklighet – allt tillhör oss! (36:15) Magnus Persson
Kyrkomöte och partipolitik – en harmonisk förening? (1:10:04) Klas Hansson
Diakoni som teologi, ledarskap och pedagogik (45:27) Anki Lidén
Den världsvida kyrkan. Om mission. (45:06) Erik Johansson

Kväll med panelsamtal

Frimodig kyrkas identitet och framtid (endast för inloggade medlemmar)

Moderator: Elisabeth Sandlund

I panelen
Jan-Anders Ekelund
Erik Johansson
Berit Simonsson
Elisabeth Lindahl
Evalotta Kjellberg
Leif Nordlander