Man döljer inte partipolitiseringen

Idag har jag varit elektor vid nomineringsvalet till biskop i Göteborgs stift. Mer än 1200 röstberättigade samlades i Svenska mässans stora aula. Efter en utmärkt inledning av tidigare domprosten Han-Olof Hansson där han pekade på att främsta kriteriet för en biskop är att var lyhörd mot Gud. Därefter vidtog pläderingar för de olika kandidaterna. Man fick enbart tre minuter på sig att presentera sin kandidat. Tidschemat räckte inte för att få tala längre. Det pläderades för tretton olika kandidater.
Många talade om att deras kandidat var en god administratör och hade många olika uppdrag på olika nivåer inom kyrkan. Med några undantag så talade man inte om att man önskade en andlig ledare. Alla vet vi om att Svenska kyrkan blir allt mer marginaliserad i samhället och i den världsvida Kyrkan. Jag kan då tycka att det är tveksamt att framhålla de många uppdragen inom denna kyrka som en merit. Det borde väl istället tala för en person som inte är insyltad i det svenskkyrkliga etablissemanget. Sällan nämndes heller att personen skulle vara väl förankrad i Kyrkans bekännelse. Kyrkans viktigaste uppdrag att missionera/evangelisera fanns glädjande nog med vid ett par kandidatpläderingar. Men var fullständigt bortglömt i merparten av pläderingarna.

Efter pläderingarna vidtog en rejäl kaffepaus på minst 1½ timma. Då inträffade något alldeles nytt för mig som varit med på biskopsval tidigare. De olika nomineringsgrupperna, alltså de politiska partierna plus posk och öka, hade tilldelas olika platser för att ha ”partimöten”. Visst har vi vetat under lång tid att biskopsvalen varit politiska, men nu har man till och med gruppmöten mellan pläderingarna och själva valet. En nomineringsgrupp vägrade detta spektakel som inte är värdigt ett biskopsval, nämligen Frimodig kyrka. Vi vill att de röstande skall rösta fritt utan att vara uppbundna kring olika mänskliga lojaliteter, allra minst partipolitiska. Ifall man skall samlas i grupper och tala om kandidaterna skall man självklart göra det kontraktsvis, den naturliga gruppindelningen i ett stift. Ett alternativ kan vara att man samlas kring de personer som pläderat för en kandidat, för att ställa frågor och därmed få mer information kring de man har möjlighet att rösta på. Detta ordnades också av de som nominerat Staffan Grenstedt och Kerstin Hesslefors-Persson. Om inte ”partimötena” funnits så hade pläderingarna kunnat få ta längre tid vilket valet hade tjänat på.

Därefter vidtog valet. Hela resultatet finns redovisat här.

Följande tidningar har skrivit om valet:
Kyrkans tidning
Dagen
GP
GT/Expressen