Bönenätverket

Frimodig kyrka har ett bönenätverk för alla medlemmar. En gång per månad kommer bönebrev till samtliga medlemmar som har uppgett en e-postadress. Tankar för bön följer evangeliebokens teman för söndagarna under kommande månad. Varje månad får även ett fokus på ett visst stift i Svenska kyrkan.

Inför ny månad med nytt stift i fokus kommer styrelsen och även andra medlemmar i stiftet att kontaktas med en uppmuntran om att inkomma med förslag på förbönsämnen för sitt stift, men det står varje medlem i hela vår Kyrka fritt att anmäla angelägna böneämnen oavsett tidpunkt på året.

Mailadress för detta finns angivet nedtill på varje bönebrev.

Historia

Fram till advent 2020 ansvarade Katriina och Björn Fyrlund för bönebrev som man fick prenumerera på. Bönebreven kom cirka varannan vecka och totalt blev det 209 bönebrev under 10 års tid. Även den som inte var medlem i Frimodig kyrka kunde då genom en särskild sändlista få bönebrevet.

Från advent 2020 skickas bönebrevet till medlemmar i Frimodig kyrka. Ansvarig är Anders Rönnblom.