Mission – trons multiplicering

En av profilfrågorna för Frimodig kyrka är mission/evangelisation. Genom motioner ifrån Frimodig kyrka kom detta att debatteras på Kyrkomötet. 7 av 9 talare representerade Frimodig kyrka i denna debatt. Frimodig kyrka gör skillnad på kyrkomötet! Även om motionerna blir avslagna skapar Frimodig kyrka en sund balans. Frågor som är centrala för vår tro får också debatteras sida vid sida med exv. organisations- och ekonomifrågor. Se debatten här. Debatten om mission ligger efter halva tiden i denna sändning. Dra fram ”punkten” till mitten på linjen för att lyssna.

Så här står det i Frimodig kyrkas valplattform, detta gäller både nationellt såsom internationellt:

Mission – trons multiplicering
Mission är Jesus eget uppdrag till sin Kyrka i alla tider. Uppdraget, som aldrig kan väljas bort, gäller både i Sverige och utomlands. Fortfarande är det många människor över hela världen som inte hört evangeliet. Tyvärr har Svenska kyrkan kraftigt tonat ned sitt internationella missionsarbete. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan på nytt sänder ut missionärer för att evangelisera. Sanningsanspråket i kristen tro får inte sättas på undantag, samtidigt som det personliga mötet kräver att man möter andra människor med respekt. All mission bygger på att man ser hela människans behov. FRIMODIG KYRKA tror att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.