Mission

Av Jan-Anders Ekelund 21 May 2010 om: Frimodig Kyrka, Mission

Jag har i ett tidigare inlägg presenterat Kyrklig Samlings “missionsappell”. I Dagen skriver två av upphovsmännen Kjell Petersson och Yngve Kalin en debattartikel om missionens nödvändighet i Sverige. Artikeln avslutas med:

Sverige är ett missionsland eftersom väldigt många människor lever utanför den kristna tron. Vi som är kristna kan inte slå oss till ro med detta. Vår kallelse är att göra vårt eget land till ett land av lärjungar. Denna medvetenhet behöver påverka livet och formerna i församlingarna. Därför är det vår förhoppning att samtal om mission ska påbörjas i medarbetarsamlingar och kyrkoråd, bland präster och lekfolk, i bön om att Gud ska låta tron och frimodigheten växa sig starka i Svenska kyrkans församlingar.