när vi är svaga är vi starka

I sin krönika i Dagen idag skriver Anders Piltz om våndorna med att bli gammal. Hur jobbigt det kan vara att märka att ens manöverutrymme krymper och att valmöjligheterna blir färre. Men, påpekar han, detta med svaghet är ju inte bara något negativt. Det kan få en människa att på nytt inse sitt beroende av Gud och att förstå vad som är verkligt viktigt i livet. Paulus iakttagelse (se t ex 2 Kor 12) om hur när han själv är svag kan Kristus bli stark, är vi ju bekanta med. Men hur svårt kan det inte vara för en cerebral insikt att nå ner till hjärtat!
Kanske skulle detta kunna vara till hjälp för oss som bekymrar sig över att Svenska kyrkan så dåligt tar tillvara sitt arv och sitt uppdrag. Skulle man inte kunna säga att Svenska kyrkan är just – svag? Förvisso ska man inte stoltsera med sina synder men om vi sätter lit till Paulus omdöme så innebär det ju faktiskt att Svenska kyrkan just nu har ett särskilt bra tillfälle att låta Kristus bli synlig och stark. Hon har tvingats inse att de gamla framgångarna är förbi och att hon är – fattig. Och den kyrka som vågar vara fattig, vågar erkänna sin svaghet och sitt misslyckande – henne kan den Helige Ande fylla med alla sina goda gåvor. Vilken underbar tanke, och vilken anledning att glädjas!

Krönika i Dagen