Nu är det klart med S:ta Clara

Av Jan-Anders Ekelund 25 June 2009 om: Frimodig Kyrka, Ideellt arbete

Jag har redan skrivit om det innnan, www.frimodigkyrka.se/blogg/2009/03/05/nytankande/ S:ta Clara blir självständigt.
Den gudstänstfirande församlingen skall driva verksamheten i och kring en av kyrkorna i Stockholms domkyrkoförsamling. Detta är ett lovvärt och mycket kreativt beslut. Mer av sådant nytänkande måste till inom Svenska kyrkan! Låt de ideella krafterna blomma ut. Många människor vill engagera sig inom Svenska kyrkan ifall de känner att arbetet är meningsfullt. Många människor längtar efter levande församlingar där man får höra evangeliet om Jesus Kristus utifrån en bibelförankrad undervisning. Många längtar efter sammanhang där deras gåvor tas till vara, för att få tjäna sina medmänniskor.

Följande står i Frimodig kyrkas valplattform under rubriken, Församlingen – trons hem:

FRIMODIG KYRKA vill att det avspeglas i alla beslut att församlingen är basen i Svenska kyrkan. En huvuduppgift blir därför att bygga levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus och växa som kristna. Församlingarna skall ta människors andliga sökande på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen. Församlingarna måste få präglas mycket mer av andligt liv och mindre av byråkratiskt krångel. Församlingen är också viktig för att skapa gemenskap människor mellan. Detta sker alltifrån den ”stora” gemenskapen i gudstjänsten till den ”lilla” gemenskapen i smågrupper. En ökad delaktighet, med stora inslag av ideellt arbete, ökar också gemenskapen i församlingarna. Lösningen på problemet med övertaliga kyrkor är inte i första hand utförsäljning, utan att se till att de fylls av liv och gudstjänst. FRIMODIG KYRKA önskar se en frimodig tro i Svenska kyrkan, så att tomma kyrkor kan fyllas på nytt!