Nyhetens obehag

Nu börjar de bli nervösa, de som sitter på makten. Igår morse på arbetslagsträffen här i församlingen fick vi en hälsning från kyrkorådets BU (beredningsutskott) som sammanträtt kvällen innan. Hälsningen bestod i en “kraftig rekommendation”. Tydligen var det någon som hade noterat att Frimodig kyrkas lilla folder låg utlagd i församlingshemmets foajé och dessutom i de bägge distriktskyrkorna. Enligt kyrkoherdens utsago (han var ju själv med vid mötet) var det en av POSKs ledamöter som tog upp ärendet och tonläget var upprört. Den nämnda POSKaren hänvisade till Kyrkoordningen och hävdade att där står att det inte är tillåtet att lägga ut valmaterial i församlingshemmet. Därför skulle det omedelbart plockas bort och personalen informeras om reglerna (man hade nämligen sina misstankar om att det troligen var någon av prästerna som hade spritt ut propagandamaterialet). Ett litet problem i sammanhanget var dock att en av distriktskyrkorna är en sk samarbetskyrka med EFS, som också äger själva fastigheten. Därmed skulle man inte kunna påbjuda att det förhatliga materialet skulle undanröjas i just den lokalen. Men man kom ändå fram till att man skulle framföra en “kraftig rekommendation” om att inget valmaterial skulle få ligga synligt framme.

Som sagt, vid arbetslagsträffen igår morse framfördes helt riktigt hälsningen till personalen. Kyrkoherden fick då arbetslagets uppdrag att ta reda på exakt vad som stod i Kyrkoordningen i ärendet, och han skickade å sin sida frågan vidare till kansliet på kyrkliga samfälligheten. Därifrån möttes han av först av beskedet att det är kyrkoherden som har att besluta om sådant, men när han refererade till det nämnda BU-mötet blev tonen en annan och att församlingen naturligtvis har att rätta sig efter Kyrkoordningen. Han blev också lovad att bli kontaktad igen, så snart man på samfällighetens kansli hade rett ut vad som egentligen står i Kyrkoordningen. Sen gick hela dagen utan minsta besked från de höga vederbörande på kyrkliga samfällighetens kansli.

Idag skulle så protokollet för tisdagens BU-sammanträde justeras på plats på pastorsexpeditionen, dels av kyrkorådets ordförande (Borgerlig samverkan) och dels av den POSKare som tagit upp ärendet i tisdags. Men tydligen hade också dessa två ägnat gårdagen till att läsa Kyrkoordningen. För plötsligt ville den nämnda POSKaren inte omnämnas med sitt namn i protokollet. Efter ytterligare funderande kom de fram till att det bästa vore nog att stryka punkten helt och hållet ur protokollet. Sagt och gjort, hela punkten togs bort och protokollet kunde justeras.

Hur som helst har personalen liksom samarbetskyrkans EFS-förening iallafall fått en “kraftig rekommendation”, om att det inte är tillåtet att föra fram andra åsikter än de av det sittande kyrkorådet godkända. Hur skulle det annars se ut? Då skulle ju folk kunna tycka allt möjligt och dessutom få för sig att rösta på något annat än på dem som redan gjort upp om hur mandaten ska fördelas efter nästa val. Och vad skulle inte kunna hända om folk fick reda på vad de olika nomineringsgrupperna faktiskt står för? Demokrati i all ära, men som kyrkorådsledamot har man väl ett ansvar att se till så att inte väljarna oroas alltför mycket av nya impulser?