Årsmöte 2019 i Örebro söndag den 28 april

Av Jan Erik Amilén den 5 February 2019

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 28 april 2019 kl. 13.00. Lokal: Olaus Petri församlingshem, Olaus Petri kyrkogata 4, Örebro

Tema 2019 är:  Låt din vilja ske

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till inledande föredrag kl 13 på söndagen. Vid själva årsmötet krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Lördagen den 27 april samlas vi enligt särskilt program till inspirationsdag för bl.a. gruppledare i stiftsfullmäktige och ordförande i stiftsavdelning.

Årsmöte 2019

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.15 Låt din vilja ske /…/ så ock i Svenska kyrkan. Per Åkerlund, Artos.

Kaffe

15.15 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, stiftsavdelningen i Strängnäs stift. Årsmötet bedöms vara slut vid 16.30.

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 28 mars till ordföranden jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 5 februari 2019
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Information om hotell mm (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2018 (endast för inloggade medlemmar)
  Tre bilagor till verksamhetsberättelse för 2018:
  1.Valda i Kyrkomöte mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  2.Valda i stiftsfullmäktige mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  3.Valda i kyrkofullmäktige mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2019 med plan för 2020 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valanalys 2017 (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2019

Av Jan Erik Amilén den 15 January 2019

Det börja strömma in information om när årsmötena 2019 kommer att hållas.

Kallelse kommer. Mer information hittar du under “Senaste nytt” genom att på hemsidan välja “Stiften” och därefter eget stift. En liten bit ner på sidan hittar du den information stiftsavdelningen ger.
Listan nedan kompletteras efterhand.

10 februari – Linköping
16 februari – Luleå
24 februari – Härnösand
2 mars – Uppsala
9 mars – Skara
23 mars – Växjö
30 mars – Västerås
31 mars – Lund
1 april – Strängnäs
7 april – Göteborg
11 april – Stockholm

Har du gåvan att arbeta i bilder?

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Vi söker en illustratör (konstnär) som vill samarbeta med styrelsen i olika frågor kring bild och bildkommunikation. Har du själv sådana talanger, eller känner du till någon som du tror kan hjälpa oss?

Ersättning för arbete utgår efter överenskommelse, och samtidigt är det viktigt att detta inte endast är ett “jobb” utan att hjärtat är med. Gärna en medarbetare som tydligt sympatiserar med Frimodig kyrka, men detta är inte ett krav.

Styrelsen är tacksam för hjälp att hitta rätt person (rätta personer) för sådana uppdrag.

Styrelsekonferens

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Riksstyrelsen samlas till styrelsekonferens 16-18 november 2018.

Du är alltid välkommen med förslag eller små synpunkter i vårt arbete. Om du bär på några tankar om Frimodig kyrkas arbete, låt oss få veta det snart så får vi med det i november. Tack för ditt bidrag!

Maila till ordförande Jan Erik Amilén, jan.erik.amilen@gmail.com

Årsmöte 2019 i Örebro

Av Jan Erik Amilén den 30 September 2018

Årsmöteshelgen 2019 blir 27-28 april i Örebro.

Preliminärt förläggs årsmötet till söndag 28/4.

Boka gärna dagen, mer information kommer,

Årsmöte 2018 i Stockholm söndag den 22 april

Av Jan Erik Amilén den 10 February 2018

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 22 april 2017 kl. 13.00. Lokal: Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5, Stockholm

Tema 2018 är:  Låt ditt rike komma

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till inledande föredrag kl 13 på söndagen. Vid själva årsmötet krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Lördagen den 21 april samlas vi enligt särskilt program till inspirationsdag för bl.a. gruppledare i kyrkofullmäktige.

Årsmöte 2018

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.15 Låt ditt rike komma. Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen.

13.45 95 teser. Sofia Lilly Jönsson, kulturjournalist. Offentlig disputation. Opponent: Sven-Erik Brodd, professor em i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Kaffe på “Gränden”

15.15 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Kjell Petersson

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 25 mars till ordföranden jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 10 februari 2018
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • 95 teser om kyrkovalet, av Sofia Lilly Jönsson (endast för inloggade medlemmar)
 • Kallelse med ärendelista
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2017-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2018 med plan för 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Fyra bilagor till verksamhetsberättelse för 2017:
 • 1.Valda för Frimodig kyrka på valdagen 2017-09-17
 • 2.Valda i Kyrkomöte mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • 3.Valda i stiftsfullmäktige mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • 4.Valda i kyrkofullmäktige mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2018 med plan för 2019 (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2018

Av Jan Erik Amilén den 18 January 2018

Det börja strömma in information om när årsmötena 2018 kommer att hållas.

Kallelse kommer. Mer information hittar du under “Senaste nytt” genom att på hemsidan välja “Stiften” och därefter eget stift. Genom att klicka på det understrukna stiftsnamnet (nedan) kommer du direkt dit. En liten bit ner på sidan hittar du den information stiftsavdelningen ger.
Listan nedan kompletteras efterhand.

10 februari – Linköping
3 mars – Växjö
4 mars – Uppsala
4 mars – Härnösand
6 mars – Lund
10 mars – Västerås
17 mars – Skara
18 mars – Göteborg
22 mars – Stockholm
24 mars – Luleå
5 april – Strängnäs

 

TV-program i “Öppna kanalen”

Av Jan Erik Amilén den 1 September 2017

Elisabeth Sandlund (1:a namn på Frimodig kyrkas valsedel till kyrkomötet),
Mikael Johansson (2:a namn på FK:s valsedel till stiftsfullmäktige och ordf. för S:ta Clara kyrka) och Örjan Sundstrand (även han kandidat på valsedlarna för Stockholms stift) har spelat in ett 1/2-timmes TV-program i ”Öppna kanalen” i Stockholm.

Det tre talar om kyrkovalet i allmänhet och Frimodig kyrka i synnerhet.

 

Programmet kan ses följande tider och på följande sätt:

Tider Live: Söndag 09.30, tisdag 19.30 och onsdag 07.00.

Kanaler: 1) ComHem analog kanal E9, didgital plats 450 (tolv klick under TV1
2) Telia digital 500
3) Sappa
4) www.oppnakanalenstockholm.se
5) Bredbandsbolaget m.fl. TV- och bredbandsoperatörer

Det inspelade programmet ska ligga ute fram till kyrkovalet 17/9. 

Göran Skytte kandiderar för Frimodig kyrka

Av Jan Erik Amilén den 12 July 2017

Jag står på fjärde plats i den lista som gäller valet i Lunds stift till Kyrkomötet. Jag kandiderar för FRIMODIG KYRKA.

Varför det? Bl a därför att…

 • Frimodig Kyrka är fristående från alla politiska partier.
 • Frimodig kyrka är fri från partipolitik.
 • Frimodig kyrka tror inte att flamsiga jippon är vad kyrkan behöver – utan Jesus, Jesu ord och Evangelium.
 • Frimodig kyrka är ”En kyrka med kärlek till Guds ord” och ”En kyrka med Jesus i centrum”. Det är ord som många partier och enskilda i Kyrkovalet varken vill eller vågar ta i sin mun. Jag återkommer naturligtvis flera gånger under sommaren till Kyrkovalet, Frimodig kyrka, och andra, till exempel väljarna.

(Ur Görans brev den 11 juli)

 

Valupptakt i Mälardalen lördagen den 18 februari

Av Jan Erik Amilén den 4 February 2017

Frimodig kyrka genomför en regional valupptakt på Orresta Golf och konferens lördagen den 18 februari kl 13 – 18. För lunch kl 12 samt för middag kl 18 krävs anmälan. Sådan anmälan görs till webmaster@frimodigkyrka.se senast lördag den 11 februari. För deltagande under endast eftermiddagen krävs ingen anmälan.

Programmet riktar sig till Frimodig kyrkas medlemmar, men är öppet för “nya intresserade”.

Lördag kl 19 fortsätter kvällen, dock endast för medlemmar. Västerås stiftsavdelning håller sitt årsmöte på Orresta på söndagen 19 februari kl 13.

För att ta del av programmet för dagen, se inbjudan här.

Varmt välkomna!