Årsmöte 2020, söndag 26 april (videokonferens)

Av Jan Erik Amilén den 4 February 2020

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 26 april 2019 kl. 13.00.

Årsmötet genomförs som videokonferens. Inloggad medlem kan i bilaga nedan hitta information om hur man deltar i årsmötet. (Årsmötet i Jönköping är alltså inställt p.g.a. coronasmittan)

Tema 2020 är:  Det bröd vi behöver…

Föredrag av Håkan Sunnliden (Dopet) och Martin Fredh (Nattvarden) kommer att spelas in och delas på YouTube och Facebook. Vi antar att årsmötet via videokonferens blir något långsammare än ett vanligt årsmöte, och förhandlingarna inleds därför kl. 13.00. Uppkoppling till konferensen kan ske från 12.45.

Årsmöte 2020

13.00 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Harald Berglund, Växjö stift.

För kontakt: jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna i videokonferensen!

Falkenberg den 4 februari 2020
Jan Erik Amilén, ordförande

Kallelsen ovan är redigerad.

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Reviderad kallelse
 • Kallelse med ärendelista Kallelse upprättad 2020-02-04, inaktuell
 • Deltagande i videokonferens (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2019 (endast för inloggade medlemmar)
  Fem bilagor till verksamhetsberättelse för 2019:
  1. Valda i Kyrkomöte mm 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  2. Valda i stiftsfullmäktige mm 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  3. Valda i kyrkofullmäktige mm 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  4. Blogg och sociala medier 2019 (endast för inloggade medlemmar)
  5. Mer om styrelsens arbete 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2019-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Revisionsberättelse (endast för inloggade medlemmar)
 • Proposition: Revidering av stadgar för Frimodig kyrka (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2020 med plan för 2021 (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2020

Av Jan Erik Amilén den 3 February 2020

I denna nyhet kommer information att sammanställas om när årsmötena 2020 kommer att hållas.

Kallelse kommer till medlemmarna i respektive stiftsavdelning.
Mer information hittar du under “Senaste nytt” genom att på hemsidan välja “Stiften” och därefter eget stift. En liten bit ner på sidan hittar du den information stiftsavdelningen ger.
Datum för årsmöten kommer att framgå här nedan:

Söndag 16 februari – Linköping
Lördag 22 februari – Luleå
Lördag 7 mars – Uppsala
Söndag 8 mars – Härnösand
Söndag 14 mars – Växjö
Söndag 22 mars – Göteborg
Söndag 29 mars – Lund
Söndag 29 mars – Västerås
Onsdag 8 april – Stockholm – är inställt
Onsdag 15 april – Strängnäs
Söndag 19 april – Skara – är inställt

Årsmöte 2019 i Örebro söndag den 28 april

Av Jan Erik Amilén den 5 February 2019

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 28 april 2019 kl. 13.00. Lokal: Olaus Petri församlingshem, Olaus Petri kyrkogata 4, Örebro

Tema 2019 är:  Låt din vilja ske

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till inledande föredrag kl 13 på söndagen. Vid själva årsmötet krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Lördagen den 27 april samlas vi enligt särskilt program till inspirationsdag för bl.a. gruppledare i stiftsfullmäktige och ordförande i stiftsavdelning.

Årsmöte 2019

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.15 Låt din vilja ske /…/ så ock i Svenska kyrkan. Per Åkerlund, Artos.

Kaffe

15.15 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, stiftsavdelningen i Strängnäs stift. Årsmötet bedöms vara slut vid 16.30.

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 28 mars till ordföranden jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 5 februari 2019
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • Kallelse med ärendelista
 • Information om hotell mm (endast för inloggade medlemmar)
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2018 (endast för inloggade medlemmar)
  Tre bilagor till verksamhetsberättelse för 2018:
  1.Valda i Kyrkomöte mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  2.Valda i stiftsfullmäktige mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
  3.Valda i kyrkofullmäktige mm 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2018-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2018 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev. motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2019 med plan för 2020 (endast för inloggade medlemmar)
 • Valanalys 2017 (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2019

Av Jan Erik Amilén den 15 January 2019

Det börja strömma in information om när årsmötena 2019 kommer att hållas.

Kallelse kommer. Mer information hittar du under “Senaste nytt” genom att på hemsidan välja “Stiften” och därefter eget stift. En liten bit ner på sidan hittar du den information stiftsavdelningen ger.
Listan nedan kompletteras efterhand.

10 februari – Linköping
16 februari – Luleå
24 februari – Härnösand
2 mars – Uppsala
9 mars – Skara
23 mars – Växjö
30 mars – Västerås
31 mars – Lund
1 april – Strängnäs
7 april – Göteborg
11 april – Stockholm

Har du gåvan att arbeta i bilder?

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Vi söker en illustratör (konstnär) som vill samarbeta med styrelsen i olika frågor kring bild och bildkommunikation. Har du själv sådana talanger, eller känner du till någon som du tror kan hjälpa oss?

Ersättning för arbete utgår efter överenskommelse, och samtidigt är det viktigt att detta inte endast är ett “jobb” utan att hjärtat är med. Gärna en medarbetare som tydligt sympatiserar med Frimodig kyrka, men detta är inte ett krav.

Styrelsen är tacksam för hjälp att hitta rätt person (rätta personer) för sådana uppdrag.

Styrelsekonferens

Av Jan Erik Amilén den 23 October 2018

Riksstyrelsen samlas till styrelsekonferens 16-18 november 2018.

Du är alltid välkommen med förslag eller små synpunkter i vårt arbete. Om du bär på några tankar om Frimodig kyrkas arbete, låt oss få veta det snart så får vi med det i november. Tack för ditt bidrag!

Maila till ordförande Jan Erik Amilén, jan.erik.amilen@gmail.com

Årsmöte 2019 i Örebro

Av Jan Erik Amilén den 30 September 2018

Årsmöteshelgen 2019 blir 27-28 april i Örebro.

Preliminärt förläggs årsmötet till söndag 28/4.

Boka gärna dagen, mer information kommer,

Årsmöte 2018 i Stockholm söndag den 22 april

Av Jan Erik Amilén den 10 February 2018

Härmed kallas alla Frimodig kyrkas medlemmar till riksårsmöte, söndagen den 22 april 2017 kl. 13.00. Lokal: Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5, Stockholm

Tema 2018 är:  Låt ditt rike komma

Alla intresserade, oberoende av medlemskap i Frimodig kyrka, är välkomna till inledande föredrag kl 13 på söndagen. Vid själva årsmötet krävs medlemskap för deltagande i årsmötets förhandlingar. Medlemskap kan lösas på plats.

Lördagen den 21 april samlas vi enligt särskilt program till inspirationsdag för bl.a. gruppledare i kyrkofullmäktige.

Årsmöte 2018

13.00  Inledning av Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka

13.15 Låt ditt rike komma. Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen.

13.45 95 teser. Sofia Lilly Jönsson, kulturjournalist. Offentlig disputation. Opponent: Sven-Erik Brodd, professor em i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Kaffe på “Gränden”

15.15 Årsmötesförhandlingar.

Röstberättigad vid årsmötesförhandlingarna är du som valts till ombud av din stiftsavdelning. Alla medlemmar har yttranderätt.

Efter årsmötet: Andakt, Kjell Petersson

Eventuella motioner från ombud eller medlemmar sänds senast den 25 mars till ordföranden jan.erik.amilen@gmail.com

För mer information, se bifogade dokument nedan.  Handlingar till årsmötet kommer att presenteras nedan efterhand som de upprättas. Eventuella motioner och motionsberedning kommer att tillföras så snart som möjligt.

Vissa dokument kan endast öppnas av inloggad medlem.

Alla hälsas varmt välkomna!

Falkenberg den 10 februari 2018
Jan Erik Amilén, ordförande

Dokument till årsmötetDu måste vara inloggad medlem för att se en del av dokumenten. Logga in eller skapa konto här!

 • 95 teser om kyrkovalet, av Sofia Lilly Jönsson (endast för inloggade medlemmar)
 • Kallelse med ärendelista
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Årsbokslut 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Resultatrapport 2017 (endast för inloggade medlemmar)
 • Balansrapport 2017-12-31 (endast för inloggade medlemmar)
 • Budget 2018 med plan för 2019 (endast för inloggade medlemmar)
 • Fyra bilagor till verksamhetsberättelse för 2017:
 • 1.Valda för Frimodig kyrka på valdagen 2017-09-17
 • 2.Valda i Kyrkomöte mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • 3.Valda i stiftsfullmäktige mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • 4.Valda i kyrkofullmäktige mm fr.o.m. 2018-01-01 (endast för inloggade medlemmar)
 • Ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Styrelsens förslag till svar på ev motioner (endast för inloggade medlemmar)
 • Förslag till valberedning
 • Budget 2018 med plan för 2019 (endast för inloggade medlemmar)

Årsmöten i stiftsavdelningarna 2018

Av Jan Erik Amilén den 18 January 2018

Det börja strömma in information om när årsmötena 2018 kommer att hållas.

Kallelse kommer. Mer information hittar du under “Senaste nytt” genom att på hemsidan välja “Stiften” och därefter eget stift. Genom att klicka på det understrukna stiftsnamnet (nedan) kommer du direkt dit. En liten bit ner på sidan hittar du den information stiftsavdelningen ger.
Listan nedan kompletteras efterhand.

10 februari – Linköping
3 mars – Växjö
4 mars – Uppsala
4 mars – Härnösand
6 mars – Lund
10 mars – Västerås
17 mars – Skara
18 mars – Göteborg
22 mars – Stockholm
24 mars – Luleå
5 april – Strängnäs

 

TV-program i “Öppna kanalen”

Av Jan Erik Amilén den 1 September 2017

Elisabeth Sandlund (1:a namn på Frimodig kyrkas valsedel till kyrkomötet),
Mikael Johansson (2:a namn på FK:s valsedel till stiftsfullmäktige och ordf. för S:ta Clara kyrka) och Örjan Sundstrand (även han kandidat på valsedlarna för Stockholms stift) har spelat in ett 1/2-timmes TV-program i ”Öppna kanalen” i Stockholm.

Det tre talar om kyrkovalet i allmänhet och Frimodig kyrka i synnerhet.

 

Programmet kan ses följande tider och på följande sätt:

Tider Live: Söndag 09.30, tisdag 19.30 och onsdag 07.00.

Kanaler: 1) ComHem analog kanal E9, didgital plats 450 (tolv klick under TV1
2) Telia digital 500
3) Sappa
4) www.oppnakanalenstockholm.se
5) Bredbandsbolaget m.fl. TV- och bredbandsoperatörer

Det inspelade programmet ska ligga ute fram till kyrkovalet 17/9.