Nytänkande

Av Jan-Anders Ekelund 5 March 2009 om: Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009

Jag hade möjlighet att fira hömässa med församlingen i St Clara i Stockholm i söndags. Kyrkan var full av biblisk förankrad förkunnelse och av människor. Människor som vill ta ansvar för Svenska kyrkan och sina medmänniskor, men rent organisatoriskt tänker man i nya banor.

Tankegångarna i St Clara stämmer väl med Frimodig kyrkas valplattform. Här är ett smakprov ifrån valplattformen:

Församlingssammanslagningar

Under de senaste åren har allt fler församlingssammanslagningar gjorts. Efter valet kommer vi att ha 900 färre församlingar jämfört med år 2000. Tyvärr innebär detta att avståndet till den enskilda människan ökar. FRIMODIG KYRKA är emot den ”stordrift” av församlingsverksamheten som skett. I stället bör kyrkan utnyttja de olika idéburna rörelserna inom Svenska kyrkan för att församlingarna skall kunna fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Modellen med samverkans- och samarbetsavtal mellan den lokala församlingen och EFS bör ligga till grund för liknande avtal med andra inomkyrkliga rörelser. På så sätt skulle det folkliga inflytandet stärkas och Svenska kyrkan finna vägar att fördjupa sin identitet som verklig folkkyrka.

Vi måste våga tänka i nya banor inom Svenska kyrkan när det gäller organisationen.

Tyvärr handlar nytänkandet inom Svenska kyrkan istället om att förvandla teologin. Men den vägen har visat sig inte fungera.