Stockholmsmötet 2012

fksthlm

Frimodig kyrka hade glädjen att återigen inbjuda till Stockholmsmöte – en inspirationsträff för alla som längtar efter att gemenskap och glädje i Jesus Kristus ska få prägla Svenska kyrkans liv. Vad som händer Svenska kyrkan, vilka beslut som fattas och vilken inriktning som väljs, är av stor betydelse inte bara för enskilda församlingar och kristenheten i Sverige utan för hela vårt folk.

En frimodig kyrka som håller sig nära sin Herre kan också i god mening vara kyrka i världen. Hur behåller vi vår identitet utan att för den skull ta avstånd från världen? Hur lyckas vi förmedla Jesu sanning och kärlek utan att spela ut dessa mot varandra? Hur möter vi bäst de utmaningar vi nu står inför?

2012 års Stockholmsmöte handlade om dessa angelägna frågor. Vi hade i år bjudit in eminenta talare från två systerkyrkor, bishop Graham Cray från Church of England och doktor Wakseyoum Idossa, president i den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan. Marcus Birro gästtalar på lördagskvällen. Tyvärr kunde inte Wakseyoum Idossa från Mekane Yesus-kyrkan komma, men det blev bra ändå!