Partipolitik i kyrkan helt ok för ÖKA!

I årets kyrkomötesval ställer ytterligare två partipolitiskt obundna nomineringsgrupper upp förutom Frimodig kyrka, det är POSK och ÖKA (ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla). ÖKA står fullt ut för modernistisk liberalteologi. Men man har av principiella skäl stått upp för att vara partipolitiskt obunden. Trots att det finns stora teologiska skillnader mellan de tre grupperna, kan vi ändå känna en samhörighet pga att vi alla tre vill avskaffa partipolitiseringen i Svenska kyrkan.

Men i söndags avslöjade sig ÖKA, den partipolitiska obundenheten är inte speciellt viktig. Frimodig kyrkas vice ordförande i Strängnäs stift fick brev av ÖKA:s Nils Kaiser, efter det att han på POSK:s valblogg i mycket milda ordalag ifrågasatt varför inte POSK tar ställning i frågan om samkönade äktenskap. Anklagelser om kvinnoprästmotstånd och homofobi utdelas vitt och brett ifrån en av ÖKA:s ledande företrädare. Men hans uttalande om partipolitiseringen är häpnadsväckande. Här följer ett utdrag ur brevet:

He Simon!
Jag såg dina inlägg på http://poskvalblogg.blogspot.com/. Skall man rösta på POSK eller inte?

……………………………………

Visst kan du fråga efter vad kandidater tycker och kryssa dessa, men om personen inte kryssas in då tillfaller din röst ändå posk och då kan det bli så att tex en kvinnoprästmotståndare och homofob kommer in.

Det finns endast ett politiskt obundet parti som är för könsneutralt äktenskap och att kvinnor kan vara präster och det är ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (öka). Samtliga på våra listor måste ställa upp på bla dessa viktiga frågor.
Jag ser att du bor i Örebor (Strängnäs stift) och där tror jag inte att vi har några kandidater där. (Jag mailar vår ordf Bengt Kristiansson, han vet mer exakt)

Om ÖKA inte ställer upp hos dig är socialdemokraterna ett betydligt bättre val än posk. Visst är de partipolitiskt bundna, men accepterar fullt ut könsneutralt äktenskap och att kvinnor kan vara präster. I Göteborgs kyrkliga samfällighet har vi en valteknisk samverkan med s, fisk och c och det fungera mycket bra. Jag har inte märkt av någon styrning från moderpartiet.

Gott att du engagerar dig. Kanske att du skall starta en lokal ÖKA-förening i Örebro?

Nils
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla
www.oppenkyrka.se

Senare på dagen kommer också brev ifrån ÖKA:s ordförande Bengt Kristiansson:

Hej!

Instämmer i allt vad Nils skriver.
Det är fullt möjligt att vi kommer att ha listor både till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i höstens val. Vår lokalförening i Vingåker jobbar med detta. Du kommer att se resultatet på vår hemsida när valet närmar sig.

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA)
Bengt Kristiansson