Partisekreteraren till undsättning

Av Jan-Anders Ekelund 19 September 2009 om: Centern, Frimodig Kyrka, Kyrkomötet, Kyrkovalet 2009

Centerns partisekreterare Anders Flanking ger sig nu in i valrörelsens 11:e timma. Han svarar på Per Wallins utmärkta debattartikel i GP.
Han säger: Vi tror att våra representanter kan tillföra mycket med en ideologisk grund i gröna liberala idéer.
Bra att det blir tydligt. De politiska ideologierna skall tillföras kyrkan.

Än tydligare blir det här: Därför är det bra att kunna rösta på företrädare med väl kända värderingar. Då blir partibeteckningen också en trygg varudeklaration. Centerpartiet har också genom kopplingen mellan förtroendevalda i kyrkomötet och i riksdagen aktivt drivit frågan om en ersättning till Svenska kyrkan för att bevara det kulturarv som finns i våra kyrkobyggnader.

Partisekreteraren erkänner helt öppet kopplingen mellan kyrkomötet och riksdagen. Bra att centern är tydliga.

partipolitiken2