Per Schlingmann

Av Jan-Anders Ekelund 23 February 2010 om: Frimodig Kyrka, Moderaterna

Moderaternas partisekreterare försöker förklara konststycket i Dagen att man ställer upp i kyrkovalet. Han säger “”Vi menar att religion och politik ska skiljas åt”, men ändå ställer hans parti upp i ett trosamfunds val.
Han ger sin syn på vad han sa i den moderata kyrkomötesgruppen inför hösten omröstning om enkönade äktenskap. – Nej, inte alls. Det var inte så att jag kom och försökte pracka på dem vårt partiprogram. Men det är också så att de som representerar oss på kyrkomötet utgår från vårt kyrkopolitiska program som partiledningen antar.

– När vi på partistämman beslutade att verka för könsneutrala äktenskap var vi också tydliga med att om det skulle gå att genomföra i praktiken krävdes att vi följde upp det både i Sveriges riksdag men också i kyrkomötet. Och om detta hade vi en dialog.

Detta stämmer ganska väl, med det som ryktet förtäljer att Schlingman krävde att partipiskan skulle vina. Alla moderaterna skulle tvingas att rösta efter nya moderaternas syn. Han lyckades dock inte med detta. Civilkuraget var dock för stort hos flera moderata ledamöter som vägrade att gå i Schlingmanns ledband – vilket var mycket gläjande.

Moderaterna är kanske det parti som framförallt förknippas med avpolitisering av samhället. Många moderater, på senaste partikongressen, insåg också att det då är en orimlighet att fortsätta med partipolitiseringen av ett trossamfund. Man förloradede dock knappt, när man röstade om ifall partiet skulle ställa upp i kyrkovalet.

Visst inser Schlingmann själv hur orimligt det är: – Jo, det är klart att det finns många skäl som talar för att partier inte ska påverka kyrkan. Framför allt det som har med trosinriktningen att göra. Men jag skulle egentligen vilja passa på den här diskussionen just nu. För det är just det här vi ska diskutera och se hur vi hittar former för framåt. Men vår grundläggande syn är att religion och politik inte hör ihop.

Här kan man tyvärr ana att Schlingmann inte accepterar att kyrkan har synpunkter på hur den världsliga makten sköter sitt uppdrag. Men det har alltid varit kyrkans uppdrag att kunna få kritisera ett orättfärdigt ledarskap i samhället. Religion och partipolitik hör inte ihop, men det är inte riktigt så enkelt som Schlingmann säger att religion och politik inte hör ihop.

Frimodig kyrkas syn på partipolitiseringen av Svenska kyrkan har jag skrivit om i Aftonbladet.