Lundamötet: Att tjäna Jesus i Tanzania. Annett Munga.

Av Gabriel Fjellander 10 April 2017 om:

Annett Mungas seminarium på temat “Att tjäna Jesus i Tanzania”. Inspelat i Filippis lokaler i Lund den 1 april 2017. En del av Frimodig kyrkas Lundamöte 2017.