Lundamötet: En enda, helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka. Folke T Olofsson

Av Gabriel Fjellander 13 December 2017 om:

Inspelat föredrag från Frimodig kyrkas lundamöte. Inspelat i S:t Laurentii kyrka den 1 april 2017 klockan 10.20.