Lundamötet: Förnyelse – kokt på tradition. Maria Löfberg.

Av Gabriel Fjellander 10 April 2017 om:

Maria Löfbergs seminarium på temat “Förnyelse – kokt på tradition”. Inspelat i Filippis lokaler i Lund den 1 april 2017. En del av Frimodig kyrkas Lundamöte 2017.