Lundamötet: Jesus är Vägen, Sanningen och Livet! Stephen Munga.

Av Gabriel Fjellander 13 December 2017 om:

Inspelat föredrag från Frimodig kyrkas lundamöte. Stephen Munga är biskop i evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Inspelat i S:t Laurentii kyrka den 1 april 2017.