Lundamötet: Lutherska Världsförbundet 70 år. Dag Sandahl

Av Gabriel Fjellander 13 December 2017 om:

Inspelat föredrag från Frimodig kyrkas lundamöte. Inspelat i S:t Laurentii kyrka i Lund den 1 april 2017 klockan 10.55.