Prideparad i Göteborg, biskopen och Frimodig kyrka

Frimodig kyrkas Tord Nordblom och Berit Simonsson har i stiftsfullmäktige, Göteborg, respektive i en ledartext i tidningen Världen idag (31 maj) diskuterat och ifrågasatt lämpligheten i att biskop Per Eckerdal deltar i den parad som äger rum under en hbtq-festival i Göteborg i helgen. Biskopen själv vill avdramatisera det hela:

Han säger att han har svårt att förstå argument om att han med sin medverkan legitimerar allt som pågår under festivalen.
– Det är tydligt vad jag ställer mig bakom, och vad stiftet och Svenska kyrkan ställer sig bakom i den delen där vi medverkar. I många sammanhang finns sådant som man stödjer, och annat som man är mer tveksam till eller till och med förkastar.

Problematiken ger anledning att fundera över vad Paulus ord om att de kristna ska leva ”i, men inte av världen” innebär idag. Är det möjligt för en biskop att gå med i en prideparad utan att samtidigt legitimera den? Är det ett uttryck för att ”älska syndaren”? Debatten lär fortsätta. En sak är säker: världen, och därmed också den del av världen som är engagerade i Göteborgs West Pride, behöver kyrkans förbön.