Regeringen

Av Jan-Anders Ekelund 2 August 2009 om: Äktenskapet, Fisk (Folkpartister i Kyrkan), Frimodig Kyrka, Kyrkovalet 2009, Moderaterna

Den politiska kontrollen av Svenska kyrkan är fullständig. Flera initierade källor inom Moderaterna förtäljer att partisekreterare Per Schlingmann gett order till den Moderata kyrkomötesgruppen att rösta för enkönade äktenskap, ingen moderat får rösta emot vid höstens kyrkomöte. Partipiskan viner, spännande att se hur många som vågar trotsa Schlingmann och partiledningen. Partisekreteraren i det ledande regeringspartiet ger alltså order till Svenska kyrkan att byta lära, detta är Svenska kyrkan år 2009. Jag kan inte låta bli att tänka på en del andra kyrkor och ledande partisekreterare eller andra partidignitärer ifrån 1900-talets Europa. Jag orkar inte tänka tankarna fullt ut, jämförelserna tenderar att bli allt för kusliga…….
För den som vill läsa mer om moderaternas kyrkopolitik kan bl.a. läsa här och där.

I Kyrkans Tidning uttalar sig näste makthavare, utbildningsminister Jan Björklund (fp). Han erkänner att han inte är tillräckligt insatt i hur mycket ersättning staten bör ge till Svenska kyrkan i kyrkoantikvarisk ersättning för att vårda kyrkobyggnaderna. I detta ämne borde det vara på sin plats att ett statsråd tänkt till men inte så. Istället utmålar han högkyrkligheten i sekteristiska drag i kontrast till den öppna folkkyrkan. Utbildningsminister Björklunds kunskaper om högkyrkligheten verkar vara minimala men ändå kan en regeringsföreträdare sätta en sektstämpel på en av de mest vitala och förnyande riktningarna inom Svenska kyrkan under 1900-talet.

Björklund utmålar också sin uppväxtförsamling i negativ dager, naturligtvis politiskt korrekt men även här utan kunskap. Örby-Skene församling (snarast lågkyrklig) tillhör en av de mest kyrksamma i hela Sverige. Här finns ett aktivt förnyat gudstjänstliv med stort lekmannaengagemang och stor öppenhet mot de människor som inte finns med i den gudstjänstfirande församlingen. Vid biskopsvisitationerna brukar biskoparna uttrycka stor beundran över församlingslivet. Församlingen står nu i begrepp att bygga nytt församlingshem i Skene för ca 25 miljoner kronor. Församlingen satsar offensivt och har visioner.

Jan Björklund fortsätter: En kyrka måste utvecklas med sin tid. Om den skall vara en folkkyrka måste den följa med i de värderingar som finns i vårt samhälle, som jämställdhet och en öppnare syn på äktenskapet – sådana som huvuddelen av svenska folket kan identifiera sig med. Det säkraste sättet att bli en liten kyrka för en religiös elit är att inta värderingar som står i väldig kontrast till folkmajoriteten. Då är lekmannaengagemanget centralt.

Frimodig kyrka säger så här i valplattformen under rubriken:

I världen, men inte av världen

Kraven på anpassning till rådande värderingar och mönster är stora i dagens samhälle. I sin iver att behålla så många medlemmar som möjligt har Svenska kyrkan alltmer försökt att ändra i det kristna budskapet. Den kristna kyrkan är kallad att leva i sin samtid, men utan att ge avkall på sin kristna tro. Genom att vara fast rotad i Guds ord kan Svenska kyrkan möta dagens människor frimodigt, utan att avskärma sig ifrån omvärlden. FRIMODIG KYRKA vill att Svenska kyrkan frimodigt skall leva i världen men inte av världen. Svenska kyrkan får inte vara rädd för att också gå emot tidsandan, när så krävs, för att stå upp för det glada budskapet om Jesus Kristus, som Vägen, Sanningen och Livet.