Remiss på valplattform och profilfrågor

Här inbjuds du att lämna synpunkter på “Valplattform” och “Profilfrågor”.

Du som medlem är mycket välkommen att lämna remissyttrande i smått eller stort! Skriv ett mail till info@frimodigkyrka.se och det är tacksamt om du vill hänvisa till sida eller rubrik, samt dels skriva ut det du vill reagera på och dels skriva din alternativa formulering.

Logga in som användare av hemsidan så får du tillgång till remisserna nedan. (Logga in under “Medlem”).

Remisstiden går ut onsdag 6 januari 2021. Tack för ditt bidrag i arbetet!