Resultatet av biskopsvalet i Göteborgs stift

Av Jan-Anders Ekelund 7 December 2010 om: Biskopsmötet

Resultatet av nomineringsvalet till biskop Göteborg stift. Dessa kandidater går vidare till det riktiga valet eftersom det fått minst 5 % av rösterna

Staffan Grenstedt 283
Christina Ericsson 151
Per Eckerdal 147
Lars Hjort 119
Kerstin Hesslefors-Persson 112
Michael Persson 86
Jesper Svartvik 85
Ingvar Humlen 60