Riksdagspartiena i kyrkomötet

Av Jan-Anders Ekelund 2 April 2009 om: .kr Kristdemokrater i Sv Kyrkan, Kyrkovalet 2009, Nomineringsgrupper i Kyrkan

Fortfarande vill riksdagspartierna vara kvar och styra i Svenska kyrkan. Men allt fler ser det orimliga i det hela. I gårdagens riksdagsdebatt om äktenskapet sa Alf Svensson (kd) så här:

Någon har sagt här – och det lyser väldigt klart igenom, vågar jag också påstå – att det i tankegodset inte riktigt har blivit klart att kyrkan är skild från staten. Därför är det också på sitt sätt lite märkligt, för att bara få det sagt, fru talman, att kyrkomötet, som om inte det vore politiserat, nu ska fatta beslut i den här frågan. Det finns väl de här som har sina förlängda armar in i kyrkomötet, trots att kyrkan är skild från staten. Jag påstår inte att vi i vårt parti står helt fria där heller.

Jag tror att det är så här det skall börja. De ledande rikspolitikerna måste ifrågasätta det egna riksdagspartiets existensberättigande på kyrkomötet. Vi väntar på att fler kända rikspolitiker kommer till samma insikt som Alf Svensson (kd).