Sila mygg och svälja kameler i Västerås?

Av Jan-Anders Ekelund 7 April 2011 om: Jesus, Svenska kyrkans lära

Frimodig kyrkas webmaster Gabriel Fjellander har anmält en präst i Västerås stift till domkapitlet. Prästen har mer eller mindre förnekat hela den kristna troslärans absolut mest centrala delar i en insändare i Kyrkans tidning. Hela insändaren är bara tragisk i sitt förnekande. Hur kan denna präst ha blivit prästvigd? Otroligt!

Biskop Thomas Söderberg och domkapitlet måste naturligtvis agera. Men längst inne känner jag tvivel och oro. Kommer verkligen biskopen och domkapitlet att göra något? Eller nöjer sig Västeråsbiskopen med att jaga människorna på på St Davidsgården i Rättvik? En “viss” skillnad i allvarlighetsgrad mellan de påstådda “brotten” kan skönjas minst sagt. Jag hoppas verkligen att biskopen inser detta, även om inga journalister gör det.