Sila mygg och svälja kameler

Av Jan-Anders Ekelund 19 February 2010 om: Okategoriserade

Jag läste i morse två skilda artiklar på Internet. Dels läste jag Karin Långström Vinges blogg. Karin är kyrkomötesledamot, feminist och folkpartist. Hon ondgör sig över att bara var femte talare är kvinna på OAS-mötet i Borås i sommar. Hon t.o.m. raljerar i en kommentar på bloggen när en präst utanför Borås bjuder in henne till mötet. Jag läste också tidningen Dagen där de berättar om att besökarna i Nacka kyrka får praktisera olika nyandliga övningar.

Artiklarna handlar om två helt olika scenarier i Svenska kyrkan. Man kan fråga sig vilket av scenarierna som har framtiden för sig. När jag läser på OAS hemsida finner jag att seminarierna bl.a har följande rubriker:” Om evangelisation” – kan den helige Ande använda mig?, ”att leva av tro – hur går det till?”, ”att be för andra hur gör man?”, ”Sanningen skall göra er fria! Förlåtelse och frihet i Jesu närhet” och ”Kirke i en ny tid? Utmaningar till församlingsförnyelse och mission i Europa idag.”

Beskrivningen av händelsen i Nacka kyrka är något helt annat. ”Reinkarnation och kristendom har för de flesta inte mycket med varandra att göra. Men i Nacka kyrka vill man vidga perspektivet, ta människors andliga frågor på allvar och låta dem få praktisera olika typer av nyandliga övningar – i kyrkorummet.” Det finns också citat ifrån en nyandlig hemsida Supranaturalis.

För mig är det självklart att det senare inte har någon framtid eftersom det inte är kristen tro. Det hjälper inte att biskop Eva Brunne backar upp det hela. Det Eva Brunne backar upp innebär ett religionsskifte i Svenska kyrkan.

Oasprogrammet däremot lyfter fram det mest centrala i Kristen tro och i vår kyrkas bekännelse. Det finns också seminarier om församlingsförnyelse, mission i Europa mm. Det finns alltså visionära inslag som man förankrar i klassisk kristen tro.

Jag kan inte förstå hur en präst och framträdande förtroendevald i Svenska kyrkan år efter år orkar jaga en rörelse som vill ta kyrkoordningens portalparagraf på största allvar och samtidigt vill vara visionär och ekumenisk. Sila mygg och svälja kameler!

Följande står i Frimodig kyrkas valplattform om interreligiöst arbete:

Religionsdialog
FRIMODIG KYRKA önskar se Svenska kyrkan bekänna att Jesus är Vägen, inte en väg bland många, och att Jesus är Sanningen, inte en sanning bland andra. Som en konsekvens av detta skall inte s.k. mångreligiösa “gudstjänster” firas i Svenska kyrkans lokaler eller med hennes personal inblandade. Alla människor, oavsett religionstillhörighet, är lika mycket värda. Religionsdialog kan vara ett värdefullt verktyg i arbetet för att främja fred och försoning

Valplattformen är synnerligen aktuell.