spes unica

Svenska Dagbladet rapporterar i veckan om ytterligare neddragningar inom SKUT och att fler kyrkor utomlands kommer att behöva avyttras. SKUT måste spara sammanlagt 17 miljoner kronor under 2011 och 2012. En hastig överblick visar att Europa blir allt mindre intressant, medan ex. Thailand och Hong Kong är föremål för ökat intresse.
Kyrkans tidning har samtidigt räknat ut att prislappen för tre höga chefers avgång från sina tjänster vid Kyrkokansliet kommer att stanna på anmärkningsvärda 9 miljoner. I ett läge då Svenska kyrkan fått ett sparbeting om 60 miljoner kronor.
Nu bör man ju inte blanda ihop äpplen och päron hursomhelst, ens om båda är av svenskkyrklig art, men det är svårt att inte dra slutsatsen att någon någonstans saknar prioriteringsförmåga.
Svenska Dagbladet

    Kyrkans tidning