Spontana remissvar på strukturutredningen

Av Jan-Anders Ekelund 3 November 2011 om: Struktur, Svenska kyrkans identitet

Jag vill uppmana alla att inkomma med spontana remissvar på Strukturutredningen. Ifall utredningen klubbas genom på Kyrkomötet kommer det att innebära stora förändringar för Svenska kyrkan. Tryck här så kommer du rätt!

Kyrklig Samling har avgivit ett mycket bra remissvar. Det är mycket läsvärt. Läs det här.

Svaret avslutas så här:

Om utredningens förslag genomförs med att geografiska områden kan kallas församlingar utan att egentligen vara det, eller att fungerande församlingar förlorar sitt självstyre så kommer detta att utarma Svenska kyrkan. Det är fel väg att möta framtidens utmaningar. Om inte församlingsbegreppet får en ordentlig genomlysning måste tyvärr hela utredningen avvisas. Den bygger på en felaktig föreställning av vad en församling är. En kyrka kan inte byggas med ”låtsasförsamlingar”, där inte regelbundna gudstjänster firas och den grundläggande uppgiften inte kan utföras (jfr KO 2 kap, 1§) eller med s.k. församlingar där de engagerade saknar reellt inflytande över verksamheten.

Frimodig kyrkas svar