Stiftsfullmäktige Göteborg

I Göteborgs stiftsfullmäktige har Frimodig kyrka fem mandat. Vi har också en ledamot i Stiftsstyrelsen, Tord Nordblom (Per-Olof Hermansson ersättare). Tord Nordblom är också ledamot i Församlingsutskottet och Per-Olof Hermansson ledamot i Personalutskottet.

Ordinarie

Per-Olof Hermansson

Mina frågor: Kyrkan viktigaste uppdrag är att på ett relevant sätt presentera evangeliet om Jesus Kristus som Gud och frälsare; inte i första hand vända kappan efter vinden i aktuella frågor. Församlingarna är grunden för kyrkan, Stiftets fokus bör vara på församlingarnas huvuduppgift. Församlingar och pastorat borde få möjlighet och frihet att verka utifrån olika kyrkliga profiler och traditioner, jmf Anglikanska kyrkan! Jag är ersättare i stiftsstyrelsen, ledamot i personalutskottet och ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige i Göteborg, F.K./T.K, företagare, bor i Horred. Doktorand vid Åbo Akademi, Gamla Testamentet. Verksamhetsledare för Lärjungagården, Torestorp, en fristående kristen kursgård inom Svenska kyrkan.

E-postadress: perolof@gmail.com
Telefonnummer: 0709-91 97 60

Tord Nordblom

Jag är ledamot i Stiftsfullmäktige, Stiftsstyrelsen och Församlingsutskottet i Göteborgs stift. Guds Ord och kyrkans bekännelse är grunden för allt arbete. Stiftet skall främja församlingens grundläggande uppgift, inte styra eller ta över verksamheter. Vi behöver en långsiktig och målmedveten missionsstrategi och stiftets resurser måste användas mer med målsättningen att forma lärjungar till Jesus, mindre med målet att bara behålla medlemmar.
Aktuellt just nu: Stiftsavgiften bör hållas låg, servicebyråerna kan behövas men är inte alltid lösningen på församlingens administration, och pastoratsregleringar bör inte genomföras utan stor enighet bland berörda församlingar. Redan gjorda regleringar måste utvärderas innan nya genomförs.
Jag vill verka för direkta val enbart på lokal nivå och de politiska partierna bör omedelbart lämna kyrkovalen. Den enskilde medlemmen i kyrkan bör få större möjligheter att själv välja församlingstillhörighet. Jag vill verka för en trovärdig kyrka som är öppen och lyhörd för alla och som tar människors andliga längtan på allvar och leder dem vidare på trons väg. Gudstjänstlivet med ordet, bönen och sakramenten är det centrala i all kyrkans verksamhet.
tord.nordblom@outlook.com

E-postadress: tord.nordblom@outlook.com
Telefonnummer: +46706572469

Magnus Haglund

Jag är född 1970 och prästvigd 1997. Jag jobbar som präst och församlingschef i Uddevalla pastorat. På fritiden är jag också engagerad i missionsbåten Elidas verksamhet. Konfirmand- och ungdomsarbete ligger mig varmt om hjärtat och också att på olika sätt arbeta med Bibelundervisning.

Jag bor i Herrestad utanför Uddevalla med frun Karolina och fem barn.

E-postadress: magnus.haglund@svenskakyrkan.se

Börje Lund

Om mej kan sägas att jag har en bättre hälft, som heter Karin och
att hon ville ta emot våra 8 barn, som i sin tur gett oss 19
barnbarn. Detta ser vi som en stor gåva från Gud.
Jag startade företag 1972 och har numera en anställning där.
Den mest viktiga starten i mitt liv var att komma in på Herrens väg,
men sedan även att få vara med att starta Furulundskyrkan-EFS 1982 och
senare Öjersjökyrkan även för ca 5 år sedan. Numera samarbetskyrkor
mellan EFS och SV. KYRKAN. Är med i Kyrkoråd och fullmäktige i Partille
Det som oroar mej inte minst i kyrkomötena är att många tydligen tror att man som i politiken kan fatta demokratiska beslut även om trosfrågor och
om vad som står i bibeln. Jesu ord: ”Jag är vägen sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mej”. Detta ord ifrågasätts och
därmed även missionsbefallningen. Att göra alla folk till Jesu lärjungar
har inga undantag … Jesus behöver få vara i centrum i vår kyrka
för att det skall ske en positiv utveckling detta i samverkan med
Den Helige Anden vår hjälpare.

E-postadress: borje.lund@bullerbekamparen.se
Telefonnummer: 031445430

Jan-Anders Ekelund

Jag bor med min fru i centrala Varberg. Vi har tre vuxna söner. Firar gudstjänst regelbundet i Sollyckans kyrka i Varberg. Jag arbetar som klinikchef på Brånemarkkliniken, en specialistklinik för implantologi och oral protetik på Odontologen i Göteborg.
Jag önskar en kyrka som är öppen för alla men som inte skäms för sin bekännelse till Jesus som Herre och Frälsare. Kyrkan skall givetvis inte styras av politiska partier eller av olika politiska ideologier. Alla måste också få rätt att själv välja vilken församling man vill tillhöra. Det kan minska utträdena på sikt att ge denna valfrihet.

E-postadress: jananders.ekelund@gmail.com

Ersättare

Gunilla Dotevall

Jag arbetar som församlingspedagog i Sätila församling. Är gift med Leif och har fyra vuxna barn. Jag önskar att församlingen får vara en levande och öppen gemenskap för alla människor som vill vara med och där Jesus är den vi följer.

E-postadress: gunilla.dotevall@gmail.com
Telefonnummer: 0301-42889, 0730 915 920

Gunnar Brycke

Jag är fembarnsfar, boende utanför Kungälv och har arbetat med mark- och anläggningsarbete på Skanska i 45 år. Sedan 2008 har jag två gånger om året åkt till Bukoba och hjälpt till i Tumaini children center, med arbete för gatubarn på uppdrag av Bukobahjälpen. TCC hjälper ca 100 barn om året bort från misären på gatan till ordnade hemförhållanden. Erfarenheterna från arbetet med gatubarnen och livet i Bukoba , lär oss mycket om det stora i att leva i en total Kristusgemenskap, hur allt är möjligt när Jesus får vara i centrum. Mirakel sker och kyrkorna är fulla.

E-postadress: gunnar.brycke@gmail.com

Mats Enander

Jag är 57år. Är gift med Christina och vi har tre barn. Är präst i Johanneberg, Göteborg och spelar gärna saxofon samt åker längd.
Jag önskar se en kyrka full av liv där människor blir berörda av och lär känna Jesus. Detta är möjligt när vi tar emot den Helige Andes kraft och lever i Jesus efterföljd. Låt oss alltså inte krångla till det utan sätta Jesus först i allt vad vi gör.

E-postadress: mats.enander@gmail.com
Telefonnummer: 0737738671

Lars Westerlind

Jag har varit med kyrkopolitik i församlingen i omkring 40 år, i Fässberg och här i Lindome församling, där vi bor nu. Jag och min fru har 3 barn och ett barnbarn.
Jag menar att det är i församlingen kyrkan kan verka, i det personliga mötet, och att alldeles för mycket av våra krympande resurser öds på stifts- och riks-nivå. Svenska kyrkan måste frimodigt våga vara kyrka, simma mot strömmen när det behövs. I församlingen har vi kunnat hjälpa många människor att hitta sitt liv, och att få en kanal där vi kan leva det, tillsammans med Jesus. Alpha har varit ett viktigt verktyg för oss i detta.

E-postadress: westerlindlars@gmail.com
Telefonnummer: 0709169717

Elisabet Dahlberg

Jag är född 1967. Gift och har 2 pojkar. Utbildning som undersköterska, förskollärare och handledare i Karlstadmodellen har jag med mig. Eftersom min äldste pojke har Downs Syndrom, och därmed tufft att göra sin röst hörd samhället så lägger jag mycket kraft på att stötta honom och kämpa för alla människors rätt att vara delaktiga i vårt samhälle. Detta gäller inte minst i vår Svenska Kyrka. Jesus värnade om de svagaste och mest utsatta, det måste vi bli duktigare på i kyrkan – rent praktiskt. Kanske måste vi alla lära oss mer om olika funktionsnedsättningar för att kunna möta medmänniskor bättre.

E-postadress: elisabet_dahlberg@telia.com
Telefonnummer: 0703125243