Stiftsfullmäktige Härnösand

Frimodig kyrka har två ledamöter i Härnösands stifts stiftsfullmäktige.

Ordinarie

John-Erik Sturesson

Pensionerad EFS-präst sedan 2007, gift med Ingeborg, bosatt i Köpmanholmen. Jag har varit verksam inom EFS sedan 1965 och är till min läggning en praktisk mångsysslare. Jag har engagerat mej i Frimodig kyrka därför att jag där tyckte mej finna den plattform jag vill stå på för att bevara Sv. Kyrkan ren från det profana inflytande den ständigt lever med. Den bibelsyn som behärskar mej är konservativ och det innebär för mej att Guds ord är ofelbart. Det genomsyrar min förkunnelse och jag vill att det även ska prägla mitt liv.

E-postadress: sturessonj@gmail.com

Anders Gustafsson

Jag är 53 år (ung) och uppvuxen i Halland. Sedan i början av 90-talet bosatt i Jämtland, Frösön, där jag bor tillsammans med min familj.
Min kristna tro fick jag under mitt konfirmationsläger när jag var 14 år. Jag har sedan dess erfarit Guds omsorg och trofasthet i mitt liv, även i tider av svårigheter.
Jag är engagerad i EFS-kyrkan Östersund och arbetar som kommunikatör inom Svenska kyrkan i Östersund och Krokom. Det känns viktigt för mig att vara engagerad i Svenska kyrkan och där bidra med de erfarenheter jag fått genom åren.

E-postadress: anders@sempremedia.se
Telefonnummer: 070-3502310

Ersättare

Elly Gunnarsson

Bakgrund: Sjuksköterska, vårdlärare, gymnasieinspektör, skolledare och fil.dr.
Uppdrag i svenska kyrkan: Ersättare i Stiftsfullmäktige, H-sands stift.
Ny ledamot i Kyrkomötet.
Författare till den historiska romanen: I Herodes skugga. Boken har sin utgångspunkt i evangelieberättelsen,
om kvinnan med blödningar och hennes möte med den tidens läkare och Jesus.
En viktig utgångspunkt för mitt engagemang i Frimodig kyrka är betoningen av bibeln som rättesnöre och Jesus Kristus i centrum.
”Mitt motto: -Om människor inte kommer till kyrkan måste kyrkan gå ut till människorna.
Till exempel äldreboende och hospice i Svenska Kyrkans regi och nya mötesplatser för ungdomar med särskilda behov.

E-postadress: margit.sofie@telia.com

Andreas Svanbäck