Valplattform för Frimodig kyrka i Härnösands stift

Vi arbetar för:

 • En trovärdig kyrka – fri från partipolitik!
 • En kyrka nära dig – för människor som längtar!
 • En hoppfull kyrka – med Jesus i centrum!

Vi vill:

 • att Svenska kyrkan skall styras utan inblandning av de politiska partierna. Bara så kan kyrkan fatta oberoende beslut utifrån sin bekännelse.
 • att det byggs levande församlingar där människor kan komma till tro på Jesus Kristus och växa som kristna. Församlingen skall ta människors andliga längtan på djupaste allvar och visa dem på den kristna tron. Detta är en förutsättning för att kunna fylla de tomma kyrkorna igen.
 • att mission och evangelisation åter prioriteras. Vi tror att Jesu uppdrag i missionsbefallningen gäller också i dag och  att en kyrka utan verklig mission är en tynande kyrka.
 • att gudstjänsten, med Ordet, bönen och sakramenten, skall vara i centrum av allt arbete inom Svenska kyrkan.
 • stärka det diakonala arbetet och öka medvetenheten om att vi i församlingen har ansvar för varandra.
 • att du som medlem själv ska kunna bestämma vilken församling du vill tillhöra.
 • att äktenskapet återigen utformas efter Jesu tydliga vägledning i Bibeln. Äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna. Svenska kyrkan bör lämna ifrån sig vigselrätten. Kyrkan skall stå för välsignelse, glädje, högtid och kyrkbröllop medan samhället skall stå för myndighetsutövning.
 • att Svenska kyrkan aktivt skall arbeta för försoning i ämbetsfrågan.
 • vill stoppa omotiverad stordrift av församlingsverksamheten. Församlingen måste återfå sin självständighet. Det innebär att församlingsmedlemmarna själva ska utse sina förtroendevalda och kunna fira gudstjänst varje söndag. Vi vill att stiftet prioriterar denna fråga så att så många församlingar som möjligt kan få uppleva mässa och högmässa i sin kyrka.